Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

De Kracht van Samen

Transformatie Specialistische Zorg

Op 27 en 28 mei 2015 vond (o.a. in samenwerking met een groot aantal zorgaanbieders) onder de noemer 'De Kracht van Samen' een Denk- en Doe-Conferentie plaats over de Transformatie van de Specialistische Zorg in regio Rivierenland. Tijdens deze twee dagen, en een viertal 'uitwerksessies' is er met elkaar gewerkt aan vernieuwende uitgangspunten en criteria voor deze transformatie. Deze vormden (mede) de uitgangspunten voor de zorginkoop van 2016. 

U leest er meer over in:


  1. De sfeerimpressie van de Denk- en Doe-Conferentie;
  2. Cartoons n.a.v. de Denk- en Doe-Conferentie;
  3. De eerste uitwerking van de resultaten.
  4. Sfeerimpressie van de resultaatbespreking op 2 juli 2015