Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Contractmanagers

Contractmanagers

Er zijn momenteel weer drie regionale contractmanagers Wmo-Jeugdwet benoemd:  Femke Knops,  Ad van Loon en Abdullah Bilge.

 


Femke Knops 
werkt als contractmanager voor de tien gemeenten van regio Rivierenland en is aanspreekpunt voor alle gecontracteerde zorgaanbieders van de Raamovereenkomst 2016 ‘Zorg in het kader van Wmo 2015 en Jeugdwet’ (Zaltbommel: alleen residentiële zorg).
'Mijn doel is de zorg in Rivierenland beter maken. Dit doe ik door signalen van aanbieders, gebiedsteams en cliënten te verbinden. Ik voer gesprekken met de zorgaanbieders en stuur daarin op kwaliteit en beheersing van budgetten. Daarnaast ben ik regionaal aanspreekpunt voor de contracteigenaren bij de gemeenten. Hen informeer ik proactief over de inhoud van de contracten. Ook voor medewerkers van de gebiedsteams ben ik een bekend gezicht, ik denk mee over casuïstiek en informeer over de mogelijkheden binnen en buiten het contract.'
Femke is bereikbaar (op alle werkdagen behalve woensdagmiddag en vrijdagmiddag) via 06 - 29 02 15 47 en knops@rrkm.nl. 
Ad van Loon
is medio maart 2017 in dienst gekomen als senior regionaal contractmanager Wmo-Jeugdwet bij Programmabureau Wmo Jeugd van Regio Rivierenland. Hij zal zich enerzijds richten op de contacten met de zorgaanbieders en anderzijds op het verder professionaliseren van de taak van contractmanagement binnen de domeinen Wmo en Jeugd. In overleg met aanbieders, gemeenten, gebiedsteam en andere belanghebbenden zal hij bijdragen aan een betere zorg binnen de regio. Door de komst van Ad is het team van contractmanagers op volle sterkte. Het uitgangspunt daarbij is dat dit meerwaarde oplevert voor alle partijen; de cliënt, de zorgaanbieder en de gemeenten. Door zijn ervaring binnen het Sociaal Domein bij gemeente Eindhoven kan hij een goede bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van contractmanagement. Ad is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag via 06-41323087 en vanloon@rrkm.nl

Abdullah Bilge
is per januari 2017 in dienst gekomen als junior regionaal contractmanager Jeugd en Wmo bij het programmabureau Jeugd en Wmo van Regio Rivierenland. Abdullah Bilge zal zich inzetten op het verder professionaliseren van de taak van contractmanagement binnen de domeinen Jeugd en Wmo. Het uitgangspunt is uiteindelijk om bij te kunnen dragen aan een betere zorg binnen de Regio Rivierenland. Door zijn ervaring binnen het Sociaal Domein (o.a. Regio Noord Veluwe en Regio Centraal Gelderland) kan hij een goede en vooral waardevolle bijdrage leveren aan het proces. Heeft u vragen? Schroom dan niet om contact op te nemen. Abdullah is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag via 06-46 28 02 75 en bilge@rrkm.nl.