Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Zorginkoop 2017

De gemeenten uit regio Rivierenland kopen samen zorg en ondersteuning voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet in. Het gaat om zorg in natura.

In 2017 zijn er twee inschrijfrondes:
 • 1 – 30 april
 • 1 – 31 oktober

De nieuwe overeenkomsten gaan in op 1 april of 1 oktober.

Wat koopt de regio in 

 • Wmo- Ambulant: begeleiding, dagbesteding/dagopvang en kortdurend verblijf voor volwassenen
 • Jeugd Ambulant: ambulante jeugdtaken en J&O taken
 • Residentiële Jeugdhulp: residentiële jeugdzorg, J&O en beschermd wonen
 • Jeugd- GGZ: Generalistische basis Jeugd GGZ en gespecialiseerde Jeugd GGZ
 • Jeugd Pleegzorg

Wie kan inschrijven

Gecontracteerde aanbieders:
 • U heeft een Raamovereenkomst Kalenderjaar 2016 en
 • U biedt zorg voor Wmo en Jeugdwet bij één of meer gemeenten in regio Rivierenland en
 • U wilt uw overeenkomst uitbreiden met:
  • meer producten
  • meer gemeenten
Nieuwe aanbieders:
 • U biedt zorg voor Wmo en Jeugdwet en
 • U wilt uw producten en diensten in Rivierenland aanbieden

Schrijf in: compleet en op tijd

Momenteel is het niet meer mogelijk om u in te schrijven.