Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Team Wmo-Jeugd

Vanaf 1 april 2018 ondersteunt Team Wmo-Jeugd van Regio Rivierenland zes regiogemeenten in de taakuitvoering op het gebied van de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp. Dit zijn de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal.

Deze samenwerking leidt uiteindelijk tot een betere kwaliteit voor de cliënt en efficiëntere werkwijzen voor de zorgaanbieders en gemeenten. De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat deze samenwerking waardevol is. De samenwerking levert daadwerkelijk schaalvoordelen op.

Rivierenlandkanmeer.nl geeft informatie en inspiratie over de taken van de gemeenten op het gebied van Zorg & Welzijn en is bestemd voor de medewerkers van de gemeenten en alle professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein in de regio Rivierenland. De deelnemende gemeenten informeren hun inwoners via de eigen gemeentewebsite.