Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Bijeenkomst 18-/18+

Evenement data11 mei 2017 - 10:0011 mei 2017 - 11:30

In de periode 2012 – 2014 heeft in regio Rivierenland het project “Ondersteuning na Jeugdzorg (ONJ)” gelopen. Uit dit traject kwam naar voren dat het opstellen van een ‘toekomstplan’, een goed instrument is dat kan helpen bij de vormgeving aan ondersteuning van jongeren.
In de samenwerkingsverklaring, die op basis van de zorginkoop Wmo / Jeugdwet is opgesteld, is de overgang 18- / 18+ ook als thema benoemd om gezamenlijk op te pakken. In het verlengde hiervan hebben we op 23 februari jl. met een aantal zorgaanbieders en ervaringsdeskundigen om tafel gezeten en met elkaar van gedachte gewisseld over de stand van zaken van de implementatie van het ‘toekomstplan’. Op 20 april heeft een soortgelijk overleg plaatsgevonden met de coördinatoren van de gebiedsteams. Als vervolg hierop zaten we op 11 mei met zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen en coördinatoren gebiedsteams om tafel.

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van 11 mei 2017