Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Bekostiging Jeugd GGZ vanaf 2018 binnen Regio Rivierenland

In het kader van de aanpassing van de financieringsstructuur binnen de Jeugd-GGZ is er door de gemeenten in regio Rivierenland een keuze gemaakt voor de inspanningsgerichte variant zoals beschreven in de VNG handreiking van mei 2017.

Onlangs zijn er een drietal bijeenkomsten geweest om dit met aanbieders af te stemmen.
Wij hebben de presentaties van die bijeenkomsten op deze site onder 'agenda' gezet.
Hierin kunt U tevens de planning van het verdere traject vinden.

De volgende documenten zijn opgenomen:

1. Presentatie bekostigingsmodel Jeugd GGZ
2. Presentatie bekostigingsmodel EED
3. Handreiking VNG Bekostiging Jeugd-GGZ
4. Handleiding tariefonderbouwing NKD

Binnenkort worden ook de verslagen van de bijeenkomsten op de site geplaatst.

Momenteel worden tarieven berekend. Zodra hier meer over beschikbaar is zullen we dit communiceren.

Namens het programmabureau Wmo/Jeugd Rivierenland
Werkgroep Bekostiging Jeugd GGZ

Stef van Kessel
Christian de Jongh
Ad van Loon

Publicatiedatum: 11 juli 2017