Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Brief aan professionals over voorlopige sluiting Beschermingstafel

Na goed overleg is besloten de beschermingstafel tot in ieder geval 07-04-2020 niet door te laten gaan in verband met de Coronacrisis. Hierbij informatie over de gekozen aanpak.

Wat betekent dit voor de reeds geplande zaken?
Alle zaken worden zoals gebruikelijk bij aanmelding door de voorzitter gescreend, waarbij een veiligheidsinschatting wordt gemaakt. Als de voorzitter de situatie dusdanig onveilig beoordeeld, wordt een casus niet geagendeerd voor de beschermingstafel maar de melder doorverwezen naar de RvdK. Met betrekking tot de zaken die gepland waren tot 6 april as. is de inschatting geweest dat de situatie niet dusdanig onveilig is dat niet kan worden gewacht tot bespreking.

Wat doen we in tussentijd?
Gezien de doelgroep van de beschermingstafel en het feit dat ondanks zorgvuldige screening alsnog mogelijk onveilige situaties kunnen ontstaan, is uit voorzorg de RvdK geïnformeerd over de casuïstiek. Mochten er vragen ontstaan of zaken escaleren, dan kan in het geval van spoed contact worden opgenomen met de bureaudienst van de RvdK (026-3226555).

Hoe gaat het na 6 april?
Zodra de omstandigheden dit toelaten, worden de overleggen hervat. Alle reeds geagendeerde overleggen worden zodra dit kan opnieuw geagendeerd. Nieuwe aanmeldingen worden volgens de normale procedure gescreend door de voorzitter en op volgorde van binnenkomst ingepland. Op het moment dat we weer kunnen agenderen zullen we extra inspanning leveren om de te plannen zaken zo spoedig mogelijk te behandelen. Dit kan betekenen dat extra tafels worden ingepland, of dat besprekingen efficiënter worden ingevuld. Mocht deze situatie langer voortduren, wordt er naar alternatieven gezocht.

Tot slot
Wij hopen op uw begrip hierin, in deze bijzondere tijd. 


Wanneer er behoefte is om te sparren over de inhoud van een casus en bij acute zorg over de veiligheid van kinderen dient contact te worden opgenomen met de bureaudienst van de Raad voor de Kinderbescherming (026-3226555).

Publicatiedatum: 17 maart 2020