Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Brief aan zorgaanbieders in verband met Coronavirus

Beste zorgaanbieder,

In het kader van de crisis rondom het Coronavirus bent u al op de hoogte van de aangescherpte maatregelen. U ondervindt wellicht ook al de gevolgen voor zowel uw personeel als uw cliënten. Wij begrijpen dat dit ook voor u een heel vervelende situatie is.

Advies RIVM

Wij krijgen veel vragen van zorgaanbieders en gemeenten hoe te handelen. Namens de regiogemeenten vragen wij u te allen tijde de richtlijnen van de RIVM te volgen. De zorg is door de overheid aangemerkt als een proces dat zijn doorgang moet blijven vinden. Als de dienstverlening door ziekte van personeel niet volledig kan doorgaan, vragen wij u voorrang te geven aan cliënten die de zorg het meest nodig hebben. Waar mogelijk vragen we u maatwerk toe te passen, door individueel bezoek in plaats van groepsactiviteiten, door bijvoorbeeld te vragen aan familie om bij te springen of door telefonisch contact te hebben. Wij verwachten daarnaast dat u uw cliënten en de familie tijdig informeert over de aanpassingen die u doet.

Informeer ons
De gemeenten dragen de verantwoordelijkheid om goede zorg te organiseren voor inwoners. Mogelijk komt dat nu in de knel door het Coronavirus. Wij vragen u dan ook om ons per omgaande te informeren over de stand van zaken van uw huidige dienstverlening als er sprake is van een van onderstaande opties:
  1. Er is sprake van een afwijkende dienstverlening; de dienstverlening wordt in afwijkende mate geleverd. We willen graag een toelichting hierop.
  2. Er is sprake van dusdanige afwijking of niet-bieden van de dienstverlening dat de veiligheid van de cliënt in het geding is; er ontstaat een onveilige situatie voor de cliënt.
    In het geval van een onveilige situatie zullen wij samen met u in overleg gaan met de betreffende gebiedsteams om zo snel mogelijk te zoeken naar een passende oplossing voor de cliënt.


Veelgestelde vragen

Wij begrijpen dat deze situatie veel vragen bij u oproept. Wij zullen ons uiterste best doen om u vragen zo snel en zo goed mogelijk te beantwoorden. Uw vragen zullen wij opnemen in een lijst met ‘veelgestelde vragen’ en deze publiceren op onze website www.rivierenlandkanmeer.nl. Deze lijst zal regelmatig worden aangevuld.

Tot slot
De situatie waarin we met zijn allen zijn beland is volledig nieuw. Samenwerking is de komende tijd van het grootste belang om de zorg voor de meest kwetsbaren te waarborgen. Wij wensen u veel sterkte de komende periode en vertrouwen op uw deskundigheid om hier op gepaste wijze mee om te gaan. De antwoorden op de hierboven gestelde vragen kunt u mailen aan contractmanagers@regiorivierenland.nl. Ook overige vragen kunt u hiernaartoe mailen.


Publicatiedatum: 17 maart 2020