Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Een goede stap om kwetsbare kinderen beter te beschermen

Focussen op kerntaak
Jeugdbeschermingsorganisaties moeten geen kostbare tijd verspillen aan onnodige  administratie en verantwoording, besloten de 51 Gelderse gemeenten. Daartoe maakten  zij een uniforme overeenkomst waardoor jeugdbeschermers zich kunnen focussen op hun  kerntaak: bescherming en veiligheid van kwetsbare kinderen. Janneke Hakkert tekende op 14 oktober namens onze gemeenten* deze nieuwe overeenkomst met drie Gecertificeerde Instellingen (GI's): Jeugdbescherming Gelderland, William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering en het Leger des Heils Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Peter Schieven, contractmanager bij Regio Rivierenland, over de nieuwe overeenkomst: "Doordat GI's in alle Gelderse gemeenten een uniform contract sluiten, kunnen zij dezelfde werkwijze aanbieden in de hele provincie. Dat scheelt hen tijd, maakt de lijntjes duidelijker en de onderlinge samenwerking makkelijker. Ik ben blij met deze stap."

Grootschalige Gelderse aanpak na kritisch Inspectierapport
Directe aanleiding voor deze werkwijze was het kritische Inspectierapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'. De Inspectie legde allerlei problemen in de organisatie en uitvoering van de jeugdbescherming bloot. Na het rapport besloten de gemeenten in Gelderland tot een grootschalige aanpak. Zij richtten een Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming op, waarvan deze uniforme overeenkomst een onderdeel is. Regio Rivierenland is uit naam van en in opdracht van de acht gemeenten in Rivierenland betrokken bij de Gelderse Verbeteragenda.

Gelderse Verbeteragenda
In de Gelderse Verbeteragenda trekken de Gelderse jeugdhulpregio's** samen op met Jeugdbeschermingsorganisaties, Veilig Thuis Organisaties en de Raad voor Kinderbescherming. De uniforme overeenkomst is een van de sporen van de Verbeteragenda. Andere sporen gaan over samenwerken in de praktijk, dataverzameling en stuurinformatie en visie en nieuwe perspectief. De gezamenlijke inzet is erop gericht dat ieder kind in veiligheid opgroeit.

Janneke Hakkert, directeur Regio Rivierenland: "Ik vind het mooi om te zien dat dat deze Gelderse samenwerking leidt tot een concreet resultaat als dit. Dat komt uiteindelijk de kwetsbare kinderen ten goede."

*Gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.
** Jeugdhulpregio's Achterhoek, Centraal Gelderland, FoodValley, Midden-IJssel / Oost-Veluwe, Noord Veluwe, Rijk van Nijmegen en Rivierenland

Publicatiedatum: 1 november 2021