Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Laatste nieuws aanbesteding Regio Rivierenland 2019 en volgende jaren

Beste aanbieders,

In onderstaand nieuwsbericht geven we jullie het laatste nieuws rondom de aanbesteding Regio Rivierenland voor 2019 en volgende jaren. Ten opzichte van de voorgaande aanbestedingen worden er een aantal zaken gewijzigd, het is van belang om dit nieuwsbericht goed te lezen en nu alvast te beginnen met de voorbereidingen voor de aanbesteding die start op 6 juni 2018. Hieronder volgen de aandachtspunten die van belang zijn voor de aanbesteding:

1. Start aanbesteding
De aanbesteding start op 6 juni 2018. De sluitingsdatum voor het indienen van aanbiedingen is op 16 juli 2018. De gunning zal worden verleend rond 1 oktober. De planning van de aanbesteding is terug te vinden op de website www.rivierenlandkanmeer.nl via deze link. De planning zal ook in Negometrix worden opgenomen.

Belangrijk:
De huidige contracten lopen allemaal af op 31 december 2018; iedereen moet opnieuw een inschrijving doen!

2. Aanbesteding verloopt via Negometrix

Tot op heden heeft de Regio Rivierenland voor de aanbesteding gebruik gemaakt van de eigen website. De afgelopen tijd is gebleken dat dit niet goed werkt en leidt tot veel extra administratieve lasten. Vandaar dat met ingang van de aanbesteding voor 2019 en volgende jaren wordt gekozen voor Negometrix. Negometrix is een webapplicatie die inkoop- en contractmanagement voor aanbestedende diensten faciliteert. Veel aanbieders zullen dit hulpmiddel al kennen van andere regio’s. Voor aanbieders die Negometrix nog niet kennen, is het van belang om tijdig, dat kan al vanaf heden, in Negometrix zich te registreren (een account aan te maken). Hier zijn geen kosten aan verbonden. Account aanmaken verloopt via de website van Negometrix (https://platform.negometrix.com/Registration.aspx ) Bij problemen met het aanmaken van een account raadpleeg de helpdesk van Negometrix.

3. Voorlichtingsbijeenkomst gebruik Negometrix
Voor aanbieders die nog niet bekend zijn met Negometrix wordt er op woensdagavond 13 juni 2018, van 19.00 uur tot 21.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst gegeven in de Pluk in Geldermalsen. Zorg dat je dan een account hebt en neem je laptop mee, er wordt live een presentatie gegeven en we kunnen ondersteunen bij het werken met Negometrix. Vooraf willen we graag weten, wie er allemaal aanwezig zijn, indien nodig moeten we gaan splitsen in meer groepen. Aanmelden voor voorlichting: via inkoop2019ev@regiorivierenland.nl uiterlijk 10 juni 2018.

4. Verklaring goed gedrag aanbesteden

Voor de inschrijving hebt u een Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) nodig, deze moet gedateerd zijn van na 1 juli 2016. Deze vraagt u aan via het ministerie van Justitie (https://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/index.aspx ), dit kan per post of digitaal. Deze verklaring kost €75,-; deze kosten krijgt u niet vergoed! Het aanvragen duurt een paar weken. Voor de inschrijving is het bewijs dat u de verklaring hebt aangevraagd voldoende. U dient dan na ontvangst van de verklaring de echte verklaring in. U kunt die aanvraag voor de verklaring ook nu al doen.

5. Voorlichtingsbijeenkomsten aanbesteding als onderdeel van Nota van Inlichtingen

Bij deze aanbesteding kunt u vragen stellen middels de zogenaamde Nota van Inlichtingen, dat gebeurt (schriftelijk) via Negometrix. Daarnaast organiseren we een tweetal bijeenkomsten waar u fysiek vragen kunt stellen en antwoord krijgt. Deze vragen en antwoorden worden ook weer gepubliceerd via Negometrix. Dus kunt u niet aanwezig zijn, dan krijgt u de vragen en antwoorden ook beschikbaar. Deze bijeenkomsten zijn op dinsdag 12 juni, van 15.00 uur tot 17.00 uur en van 18.30 uur tot 20.30 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Bijeenkomsten vinden plaats in de Pluk in Geldermalsen.

6. Vragen naar aanleiding van deze mail of over proces van de aanbesteding

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze mail of over het proces van de aanbesteding, dan kunt u deze per mail stellen via: inkoop2019ev@regiorivierenland.nl.Publicatiedatum: 31 mei 2018