Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Nieuws inschrijving aanbesteding 2019 en verdere jaren Regio Rivierenland

Hierbij wederom een nieuwsbericht vanuit Regio Rivierenland in verband met de aanbesteding Wmo/Jeugd 2019 en verdere jaren.

Dit bericht is bedoeld voor partijen die momenteel een contract hebben met Regio Rivierenland namens één van de gemeenten in de Regio, maar die zich nog niet hebben ingeschreven voor de nieuwe aanbesteding Wmo/Jeugd 2019 en verdere jaren. Lees dit nieuwsbericht goed, het bevat belangrijke informatie over het proces van inschrijven voor 2019 en verdere jaren.

Inschrijven via Negometrix
De inschrijvingen verlopen via Negometrix, dit is een online webapplicatie waar u zich kunt inschrijven voor de verschillende percelen in de Wmo en Jeugdwet. U dient voor Negometrix een account aan te maken, u kunt hier de link vinden om u te registreren. Op onze website www.rivierenlandkanmeer.nl staan verdere instructies voor Negometrix, die kunt u via deze pagina vinden. Belangrijk: om zorg te kunnen leveren in één van de percelen van de Wmo en Jeugdwet dient u zich in Negometrix ook in te schrijven voor de ‘Ontwikkelovereenkomst Jeugd en Wmo Regio Rivierenland’, dit perceel ziet u ook staan in Negometrix.

Continue toetreding en beoordelen inschrijving vanaf 1 november
De inschrijftermijn voor alle aanbieders is per 16 juli verstreken. U kunt zich echter nog steeds inschrijven, maar de continue toetreding gaat per 1 november open. Dat betekent dat inschrijvingen die worden gedaan na 16 juli, vanaf 1 november worden beoordeeld. Indien u zeker weet dat u zich wilt inschrijven, adviseren wij u om voor 1 november met uw inschrijving te beginnen. Het vergt tijd en aandacht om de vragenlijsten in Negometrix goed door te nemen en om een aantal documenten aan te vragen, zoals bijvoorbeeld een verklaring van de Belastingdienst. We willen ook benadrukken dat als u zich gaat inschrijven het echt van belang is dat de vragen goed gelezen worden, neem daarvoor de tijd.

Ingangsdatum nieuw contract
Als u zich nu inschrijft moet worden opgemerkt dat wij niet kunnen garanderen dat de beoordeling is afgerond voor 1 januari 2019. Hierdoor is het dus niet zeker dat u per 1 januari 2019 een contract heeft, de mogelijkheid bestaat dat het contract later in 2019 ingaat. Dit staat ook vermeld in de stukken die zijn opgenomen in Negometrix.

Publicatiedatum: 7 augustus 2018