Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Planning aanbesteding 2019

Aanbieders,

Voor 2019 en volgende jaren gaat de regio rivierenland een nieuwe aanbesteding uitvoeren voor Jeugd en Wmo. Hierbij de planning voor dit proces:

De maand april wordt gebruikt voor het ophalen van input bij aanbieders en gemeenten. Uitnodigingen voor bijeenkomsten zijn reeds verstuurd. Inclusief een uitvraag bij aanbieders inzake kostprijzen / tarieven
In de eerste 2 weken van mei worden de aanbestedingsdocumenten opgesteld.
Na besluitvorming door gemeenten, gaat formele aanbesteding van start:

Woensdag 6 juni 2018: publiceren aanbestedingsdocumenten op de website, start aanbesteding.
In week 24 (11 tot en met 15 juni) een voorlichtingsbijeenkomst inzake aanbesteding, waar aanbieders mondeling vragen kunnen stellen, die vervolgens (inclusief antwoorden) worden opgenomen in de nota van inlichtingen
Donderdag 21 juni 2018 sluiting termijn stellen van schriftelijke vragen
Vrijdag 6 juli 2018: Publicatie nota van inlichtingen
Maandag 16 juli 2018: Sluiting termijn indienen van aanbiedingen.
Maandag 10 september 2018: Publicatie voorlopige gunning
Maandag 1 oktober 2018: Definitieve gunning (formeel is dat op 30 september, maar dat is een zondag).

Mochten in deze planning veranderingen optreden dan worden die op de website gepubliceerd. Vragen over de aanbesteding kunt u stellen via inkoop2019ev@regiorivierenland.nl Dit e-mailadres is alleen voor vragen aanbesteding 2019 en verder. 
Publicatiedatum: 16 april 2018