Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Tarieven 2021 Wmo Jeugd

Zoals u in de november nieuwsbrief heeft kunnen lezen, vinden de gemeenten het van belang om oog te hebben voor de loonontwikkelingen, die bij aanbieders tot stijgende kosten leiden. In 2019 hebben de regiogemeenten in Rivierenland een concrete werkwijze uitgewerkt voor het indexeren van tarieven 2019 en het berekenen van tarieven van 2020. Op basis van deze berekeningen, en rekening houdend met de landelijke OVA index, zijn de tarieven voor 2021 berekend. U vindt hier de tarieven voor 2021 hier.Publicatiedatum: 8 januari 2021