Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Tijdelijke declaratierichtlijnen Corona

Allereerst wil team WMO / Jeugd van de Regio Rivierenland mede namens de gemeenten in de regio via deze weg haar waardering uitspreken naar alle dienstverleners in de zorg in deze moeilijke periode.

Tijdelijke declaratierichtlijnen Corona - Zorgaanbieders Wmo Jeugd en Beschermd Wonen (Regio Rivierenland) 
In de brief ‘Coronacrisis: financiële duidelijkheid jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning’ van 25 maart doet het Rijk een zeer dringend beroep op gemeenten om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden. Dit van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020 (zie voor meer informatie het bericht hierover op de website van de VNG). Een van de toezeggingen is: “Professionals zullen de komende tijd door de coronacrisis op een andere manier zorg verlenen of op een andere plek werkzaam zijn omdat dat nodig is. Dit vraagt om ruimte en soepelheid in de verantwoording”.

Regio Rivierenland volgt de VNG- richtlijn. In het document ‘Tijdelijke declaratierichtlijnen Corona - Zorgaanbieders Wmo Jeugd en Beschermd Wonen (Regio Rivierenland)‘ is deze richtlijn verder uitgewerkt. Hiermee hopen we duidelijkheid te scheppen in deze onzekere tijd. Alle informatie kunt u vinden op onze websitepagina over Corona. 

Het zijn tijdelijke noodmaatregelen gericht om de normale declaratieweg zoveel mogelijk te bewandelen omdat dat nu het snelste soelaas biedt. De precieze technische uitwerking van deze declaraties volgt binnenkort omdat de landelijke handreiking van de VNG op dit moment nog wordt opgesteld.

Ondertussen blijven we signalen verzamelen om de benodigde vervolgstappen vast te stellen. U kunt uw signalen blijven doorgeven aan contractmanagers@regiorivierenland.nl.
Wij danken u voor uw inzet voor de kwetsbare inwoners en uw veerkracht en creativiteit om hen te ondersteunen in aangepaste vorm met respect voor de veiligheid. We vragen u om elkaar te ondersteunen waar dat kan met medewerkers en faciliteiten.

Publicatiedatum: 27 maart 2020