Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Update inleverdatum aanbesteding WMO-Jeugd

9 juni 2022 startte Regio Rivierenland via Mercell source-to-contract de aanbesteding Wmo-Jeugd 2023. De inleverdatum voor het indienen van inschrijving stond gepland op 21 juli 2022 maar wordt verplaatst.

Op 12 juli 2022 heeft de aanbestedende dienst een formele klacht ontvangen. Via het aanbestedingsplatform Mercell heeft de aanbestedende dienst reeds aangekondigd dat de inschrijfdatum wordt opgeschoven om de klacht te beantwoorden en aanbieders een redelijke termijn te bieden bij het vervolg van de aanbesteding.

Om te voorkomen dat aanbieders in de zomerperiode door vakanties in de knel komen met het indienen van een inschrijving heeft de aanbestedende dienst besloten de nieuwe inschrijfdatum te verleggen naar een datum ná 26 augustus 2022. Komende weken zal de nieuwe inschrijfdatum worden vastgesteld en via Mercell worden gecommuniceerd.Publicatiedatum: 19 juli 2022