Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Verheldering Diagnostiek en Behandeling, correcties pleegzorg

Verheldering toekenning Diagnostiek en Behandeling

Bij de overgang van de DBC-structuur 2017 naar 2018, is de structuur van 2107 zoveel mogelijk aangehouden. Dit betekent dat het vooral een omzetting van trajecten naar euro's per uur is en er verder zoveel mogelijk gelijk is gebleven. De uren die er voor een traject stonden, zijn aangehouden. Dit is nu in de handleiding en in de codelijst 2018 verwerkt.

  • Voor Generalistische/Reguliere basis GGZ betekent dit dat in principe maximaal 17 uur voor de combinatie van Diagnose en Behandeling wordt toegekend. In overleg met de gemeente, contactpersonen staan in de handleiding, kan hiervan worden afgeweken.
  • Voor Specialistische GGZ gaat het om maximaal 15 uur voor Diagnostiek en 500 uur voor Behandeling.
  • Voor Dyslexie is het maximaal 12 uur voor Diagnostiek en 60 uur voor Behandeling.

Tussentijdse verhoging tarieven Pleegzorg

De tarieven voor Pleegzorg en Pleegzorg met beperking, zijn  tussentijds aangepast naar boven. Met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 januari 2018 voor:

  • Pleegzorg (5R101) een tarief van € 39,35 per etmaal
  • Pleegzorg (5R102) met beperking een tarief van € 41,85 per etmaal

Als u nog geen factuur heeft ingediend over 2018, dan kunt u de nieuwe tarieven over alle voorgaande maanden in rekening brengen.

Heeft u al gefactureerd over januari, februari en maart 2018, dan kunt u deze facturen crediteren, svp in één verzamelbericht, en opnieuw factureren, ook graag in één verzamelbericht

Verwerking aanpassingen

De aangepaste handleiding treft u hier. De aangepaste codelijst treft u hier.Publicatiedatum: 15 maart 2018