Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Elkaar snel vinden

De zoekmachine op www.Rivierenlandkanmeer.nl begeleidt professionele verwijzers bij het zoeken naar welke zorg bij welke aanbieder is ingekocht door een bepaalde gemeente.

Zoekmachine voor medewerkers en inwoners

De zoekmachine is voor medewerkers van gebiedsteams, huisartsen, medisch specialisten, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugdartsen; alle wettelijke verwijzers. De zoekmachine is vrij toegankelijk. Inwoners van Rivierenland kunnen hem raadplegen, maar daar is de zoekmachine qua taal en opbouw (nog) niet geschikt voor.

Op 24 en 31 mei en 15 september 2016 waren er regionale bijeenkomsten waar gebiedsteams van regio Rivierenland via de zoekmachine leerden omgaan met de systematiek van de ingekochte zorg. 

Kiezen met hulp van beschrijving zorgproduct

Zij gingen gezamenlijk aan de slag met de zoekmachine aan de hand van casuïstiek. Zij ontdekten hoe je tot een bepaalde keuze voor een zorgproduct komt via een beschrijving. Daarbij keek men naar welke afwegingen je maakt en hoe deze passen bij de zorgproducten en productbeschrijvingen. In deze bijeenkomsten was ook aandacht voor de integrale benadering van de verschillende domeinen (Jeugd, Wmo en Participatie). Er is gesproken hoe deze domeinen bij een mogelijke oplossing worden betrokken.

Bijeenkomsten goed bezocht en gewaardeerd

De regionale bijeenkomsten zijn goed bezocht door de gebiedsteams uit de tien gemeenten; zij waardeerden de bijeenkomsten als goed.