Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Organiseren rondom visie: een kind hoort thuis

Entréa vormde zich als zorgaanbieder voor jeugdhulp in Zuid Gelderland om tot een flexibele organisatie die snel en passend goede zorg kan leveren, dichtbij de kinderen en jongeren. ‘Een kind hoort thuis’ is hun visie. Op die manier (re)organiseert zij de hulpverlening. Emilia Borninkhof is regiomanager Rivierenland. Ze vertelt hoe Entréa blijft zoeken naar mogelijkheden zodat ze vooral lokaal goed zichtbaar is, laagdrempelig en bereikbaar is voor inwoners.

Emilia vertelt dat ze volop in gesprek is met partijen over (nieuwe) samenwerkingsvormen  om (intersectoraal) samen te werken gaat. Vooral met partners die expertise hebben in psychiatrie en jeugdbescherming. Ook in de 0e lijn zoekt Entréa de samenwerking, bijvoorbeeld met  STMR.

"Wat kun je samen meer en beter doen? We willen de zorg versnellen en escalaties voorkomen.”

Drie pilots

“We richten nu drie pilots in voor intersectorale samenwerking”, vertelt Emilia. Deze pilots ontstonden vanuit een grote bijeenkomst met zorgaanbieders, onderwijs, gemeenten en gebiedsteams op 6 oktober.

“Naast een gezamenlijke intake met de gebiedsteams, willen we de samenwerking met onderwijs versterken. De ervaringen in de regio Nijmegen vertalen we naar Rivierenland. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat jeugdzorg een aantal uur per week op school aanwezig is, laagdrempelig toegankelijk voor ouders en leerkrachten. Een andere pilot gaat over ‘wrap around’ pleegzorg. Wij vinden dat een zorgvorm die goed past bij de transformatiegedachte van nabije zorg, in de eigen wijk. De regionale bijeenkomst over residentiële woonvormen op 6 oktober gaf het concretiseren van de samenwerking met onder andere Oosterpoort, Pluryn, Pro Persona en Karakter een flinke impuls. We vinden het belangrijk om de specifieke groep jongeren kleinschalig op te vangen. De huidige woonvormen (residentiële voorzieningen/woongroepen, dus uit huis plaatsing in een woongroep) zijn kostbaar en ingrijpend. Als we zorg nabij willen, past pleegzorg, met extra zorg in specifieke gevallen goed. We noemen dat ‘wrap around’ pleegzorg. In deze pilot werken we samen uit hoe we vanuit de eigen expertises, kinderen en hun systeem, in deze situatie zo ondersteunen, dat opgroeien in een gezinssituatie (zoals ‘wrap around’ pleegzorg dat biedt) haalbaar blijft."

Pleegzorg in nieuwe vorm, integraal en samen voor het kind

Wrap around pleegzorg zet vanaf het begin integrale zorg in. Ketenpartners zoals jeugd GGZ en jeugdzorg, werken direct in het traject met elkaar samen in plaats van na elkaar. Hierdoor kunnen kinderen met zware problematiek (bijvoorbeeld zware hechtings- en gedragsproblematiek) beter en meer gebruik  maken van pleegzorg. Deze groep redt het nu vaak niet in pleegzorg of maakt helemaal geen gebruik van pleegzorg maar van residentiële woonvormen.

Om die samenwerking succesvol te maken heeft Entréa vrijheid in regelruimte nodig: hoe maken we binnen de bestaande structuur en regels ruimte om een nieuwe zorgvorm van de grond te krijgen?  

Uitnodiging om langs te komen

“Gelukkig merk ik dat er bij partners meer dan genoeg onderling vertrouwen is, dat zit wel goed."  Een hartelijke uitnodiging van Emilia ligt er: “Kom nog eens langs in 2017, dan vertel ik graag over de vruchten die de jeugd in Rivierenland plukt van de samenwerkingen!”.