Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Gebiedsteamcoordinatoren maken werk van speerpunten

Vanaf begin 2016 hebben de coördinatoren van de gebiedsteams van regio Rivierenland een 6-wekelijks overleg.

In hun gezamenlijke opdracht, vastgelegd in speerpunten, vinden zij elkaar om gezamenlijk onderwerpen op te pakken en verder te ontwikkelen. In het kader van goed opdrachtgeverschap wordt op deze wijze invulling gegeven aan het verdelen van de kennis en competenties in de regio.

In een Prezi is het hele traject vastgelegd.