Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Pilot: Praktijkondersteuner als schakel tussen huisarts en gebiedsteam

Lingewaal kent in 2015 een verhoogde GGZ-problematiek onder kinderen en jongeren. De gemeente zet in op eerdere signalering en snelle aanpak van mogelijke problemen. In 2016 start de gemeente een pilot waarbij een praktijkondersteuner huisartsen geestelijke gezondheidszorg voor jeugd (POH-jeugd-GGZ) gaat werken in twee huisartsenpraktijken en aansluit bij het sociaal team van Lingewaal. De huisarts kan zo gebruik maken van extra consulttijd, er is een verbinding tussen huisarts en het sociaal team en het versterkt deskundigheidsbevordering. Lingewaal koos voor een kinder- en jeugdpsycholoog als praktijkondersteuner.

De eerste resultaten zijn goed. De praktijkondersteuner jeugd heeft het druk en helpt driekwart van haar cliënten direct verder. Daarmee ondervangt ze in een vroeg stadium kinderen en jongeren die tegen problemen aanlopen en voorkomt ze erger. Als het nodig is verwijst ze mensen door naar het sociaal team. Als deelnemer van het sociaal team deelt ze haar kennis. Ze is een bruggenbouwer tussen het sociaal team en de huisartsen. Deze werkwijze helpt het sociaal team om betere hulp te bieden aan kinderen en jongeren met GGZ-problematiek waar ze eerder niet goed raad mee wisten.

Huisarts, jeugdarts, GZ psycholoog, zorgaanbieder en verzekeraar denken mee

In Zuid Holland Zuid deden ze eerder al ervaring op met deze werkwijze. Met die ervaring heeft Lingewaal haar voordeel gedaan. Eind 2015 is de pilot voorbereid. Bij deze voorbereiding waren natuurlijk de huisartsen betrokken. Verder dachten mee:

  • een jeugdarts
  • een teammanager van Pro Persona
  • de coördinator van het Sociaal Team
  • een GZ-Psycholoog van Perspectief
  • een inkoper integrale zorg van VGZ
  • de vertegenwoordigers van gemeente Lingewaal

De pilot heeft drie hoofddoelen

  1. Verbeteren kwaliteit van de zorg, door eerdere signalering en uiteindelijk minder verwijzingen naar de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ).
  2. Grote tevredenheid van cliënten.
  3. Betere samenwerking tussen huisartsen en sociaal team.

De eerste resultaten zijn positief en maken duidelijk waar nog meer kansen liggen om de resultaten verder te verbeteren.

Deze pilot laat zien dat een praktijkondersteuner jeugd-GGZ bijdraagt aan een goede kwaliteit van zorg in de huisartspraktijk en het verminderen van verwijzingen van kinderen met (lichte) psychosociale problematiek naar de gespecialiseerde GGZ. Er liggen nog verbetermogelijkheden. Zo kunnen huisartsen de praktijkondersteuner nog meer raadplegen.

Lingewaal wil met deze pilot uiteindelijk komen tot een structurele aanpassing van de inkoop. Dit stelt eisen aan de wijze van financiering van dit zorgaanbod. Daarbij is ook belangrijk om te monitoren of het aantal verwijzingen naar GBGGZ en SGGZ veranderen en of er een verschuiving is van minder SGGZ naar meer GBGGZ.