Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Professionals in Rivierenland vind je in het Tableau

Hier op www.rivierenlandkanmeer.nl delen we veel informatie en inspiratie over zorg en welzijn. Ook zijn daar contactgegevens toegevoegd op een afgeschermd deel van deze site. Hierin staan met naam en nummers de juiste contactpersonen van de gebiedsteams, Veilig Thuis en SAVE (Jeugdbescherming Gelderland, William Schrikker Groep, Leger des Heils en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming).

Doordat deze contactgegevens telkens worden geactualiseerd is het mogelijk om elkaar steeds snel te vinden.

Veilig Thuis