Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Regiobijeenkomst Specialistische kennis naar voren

Regiobijeenkomst Specialistische kennis naar voren Op 6 juni namen zorgaanbieders, gemeenten, gebiedsteams en geïnteresseerden deel aan gesprekstafels over zes samenwerkingsuitdagingen. In totaal 70 mensen. Per uitdaging is benoemd wat goed gaat, wat veranderd moet worden en wie daarbij nodig zijn. Hoe haal je specialistische kennis naar voren is de centrale vraag. Met het doel om de cliënt centraal te stellen. De aanwezigen werden uitgenodigd om elkaar de ruimte te geven, een dialoog aan te gaan en niet bang te zijn om te handelen: “boven het maaiveld schijnt de zon”.

Op deze ochtend ontstonden verschillende inzichten. Per gesprekstafel zijn deze inzichten beschreven en gedeeld.

De belangrijkste inzichten of conclusies zijn:

  1. Een betere en efficiëntere kennisoverdracht ofwel leren van elkaar. Dus niet de cliënt overnemen maar kennis overdragen over welke zorg of ondersteuning het best passend is. Daarvoor is het nodig om individuele successen te delen en daadwerkelijk samen te werken rondom de cliënt.
  2. Moet alle kennis en expertise aanwezig zijn in een gebiedsteam? Of is generalistisch werken de betere methode waarbij tijdig op- én afschalen mogelijk is door een goede samenwerking in de zorgketen? Hierbij moeten in ieder geval ook scholen, ouders en huisartsen betrokken zijn.
  3. Bij tijdig en juist op- en afschalen is het nodig om op alle leefgebieden een goede samenwerking tussen de ketenpartners te hebben.
  4. Afspraken maken over de verschillende soorten van regievoering.
  5. Optimalisatie van het netwerk, bijvoorbeeld gemeenten, specialisten, huisartsen, POH, welzijn, onderwijs. Vertrouwen op elkaars expertise is het uitgangspunt.