Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Transformatie aan de keukentafel

Op 11 juli organiseerden de coördinatoren van de gebiedsteams een gezamenlijke sessie, Transformatie aan de keukentafel. Tijdens deze sessie was er aandacht voor transformatie-inspiratie.  

  • Ferenc van Damme ging in op ‘de wereld in verandering’ en prikkelde om creatief en kritisch naar het proces van transformatie in Rivierenland te kijken.
  • De eigen rol van de coördinatoren kwam aan bod, ‘wat kunnen wij zelf doen?’ Dat leverde veel ideeën op, waarvan aantekeningen werden gemaakt op placemats. 

 De coördinatoren reageerden enthousiast op deze bijeenkomst:


De bijeenkomst maakte de coördinatoren bewust van:

  • hoe je als coördinator zelf ook in de dagelijkse werkprocessen en systemen wordt gezogen
  • dat je alert moet blijven op hoe belangrijk het is om ruimte en tijd vrij te maken om echt gekanteld te (gaan) werken.

Recepten van de ene gemeenten inspireren andere gemeente

Coördinatoren concludeerden dat zij, de professionals en de beleidsmedewerkers nog stappen kunnen zetten om de transformatie in de praktijk vorm te geven. Dat gaf de coördinatoren een extra impuls voor het organiseren van de regionale transformatiebijeenkomst op 12 december 2016.

Geïnspireerd door de bijeenkomst op 11 juli, stelden de gebiedsteamcoördinatoren transformatierecepten op voor de transformatie in de lokale praktijksituatie. Sommigen gaan hiermee dit jaar nog aan de slag, anderen in 2017. Iedere coördinator denkt (voor aanvang) na over de manier waarop zij collega’s in de regio mee laten leren. In december 2016 zijn over deze regionale uitwisseling afspraken gemaakt. Mooi om te merken dat nu al de recepten van de ene gemeente inspiratie bieden voor de anderen.

Ontdek meer in de prezi