Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Scholingsaanbod

Scholingsaanbod lerende gebiedsteams

Om de gebiedsteams/netwerkorganisatie te ondersteunen. biedt Regio Rivierenland hen scholing aan. Op deze pagina vindt u informatie over de planning en inhoud van de scholing en de wijze van aanmelden. Movisie is de organisatie die de scholing organiseert. Zij monitort de voortgang en koppelt de resultaten terug aan de teams en de regio.

Scholingsvragen en aanbod scholing

Movisie heeft alle gebiedsteams gesproken over hun ontwikkelings- en scholingsvragen en biedt vervolgens scholing op maat, variërend van teamontwikkeling tot casuïstiek bespreken en van omgaan met onveilige situaties tot integraal samenwerken en outreachend werken.
In het overzicht scholingsactiviteiten is weergegeven welke scholing heeft plaatsgevonden in de periode december 2014 t/m juli 2015. 

Scholingsactiviteiten t/m december 2015

De scholingsactiviteiten zullen plaatsvinden tot december 2015. Belangrijk om te weten is dat in verband met de verantwoording van de subsidie naar de provincie voor 1 november 2015 bekend moet zijn welke scholing wordt afgenomen en wat de kosten daarvan zijn. Dit betekent dat de teams vóór 1 oktober vast moeten stellen welke scholing ze nog willen volgen. De teams kunnen zelf aangeven welke scholing zij willen volgen. Hierbij kunnen ze gebruik maken van het overzicht scholingsactiviteiten.

De resultaten
De trainingen ondersteunen de vliegende start van de gebiedsteams. Ze sluiten goed aan bij de werkpraktijk en de vragen die leven. De evaluatie wijst uit dat deelnemers heel tevreden zijn over de scholing. De trainingen dragen niet alleen bij aan meer kennis en vaardigheden, maar zorgen ook voor ‘meer verbinding onderling tussen teamleden’ en voor ‘inspiratie en motivatie’.