Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Hulp bij het Huishouden (Wmo)

Sinds een aantal jaren zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wmo voorziening Hulp bij het Huishouden.

Cliënten die behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van Hulp bij het Huishouden kunnen contact opnemen met hun eigen gemeente. In een gesprek zal de consulent van de gemeente samen met hen bepalen of zij in aanmerking komen voor deze voorziening. Daarbij wordt gekeken of er ook zorg vanuit de eigen omgeving ingezet kan worden en of men wel of niet in staat is om nog zelf regie uit te voeren over wat er moet gebeuren. Als blijkt dat iemand in aanmerking komt voor de voorziening hulp bij het huishouden, dan wordt dit vastgelegd in een indicatie waarmee de cliënt aangemeld wordt bij een gecontracteerde zorgaanbieder. De gecontracteerde zorgaanbieder vult vervolgens samen met de cliënt  in welke hulp er nodig is en geleverd gaat worden. Onderstaande zorgaanbieders zijn gecontracteerd.

Gecontracteerde zorgaanbieders in regio Rivierenland

Agathos, Axxicom, Betuwezorg, Curadomi, Privazorg, STMG,TSN Thuiszorg*, RST Zorgverleners,T-zorg, Vérian, Zorgcentrum de Wittenberg, Zorgcentra de Betuwe en Zorggroep Maas & Waal.* heeft opgezegd, per 1-7-2015 niet langer een gecontracteerde aanbieder

Veranderingen sinds 1-1-2015
Tot 1 januari 2015 werden er indicaties op uren afgegeven en kregen cliënten overeenkomstig dat aantal uren hulp geleverd. Na 1 januari 2015 worden nieuwe en herindicaties afgegeven. Dat betekent dat de gemeente Hulp bij het huishouden indiceert (al dan niet met of zonder eigen regisserend vermogen) en de zorgaanbieder in overleg met de cliënt de invulling daarvan gaat bepalen. Voor cliënten met een doorlopende beschikking tot na 1 juli 2015 geldt dat zij geherindiceerd zullen gaan worden, maar tot het moment waarop dat plaatsgevonden heeft, loopt de oude regeling door, zodat zij zich kunnen voorbereiden op deze verandering.

Persoonsgebonden budget
Naast de hiervoor beschreven Zorg in Natura kunnen cliënten ook kiezen voor een persoonsgebonden budget waarmee ze de zorg zelf in kunnen kopen. De spelregels hiervoor zijn per gemeente iets verschillend. We adviseren de cliënt om hierover met de eigen gemeente in gesprek te gaan als men hier gebruik van wil maken.

Basisinformatie voor zorgaanbieders

De overeenkomsten zijn door middel van de procedure 'bestuurlijk aanbesteden' tot stand gekomen. De partijen hebben vervolgens met elkaar afspraken gemaakt die ze vast hebben gelegd in een tweetal overeenkomsten. De eerste overeenkomst is een voorwaarde om deel te mogen nemen en kan daarmee worden beschouwd als een kapstokovereenkomst. Deze <Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsovereenkomst> regelt hoe afspraken tot stand kunnen komen en op welke wijze overleg georganiseerd wordt. Daaronder is de <voorzieningenovereenkomst Hulp bij het Huishouden> gecontracteerd. Op deze voorzieningenovereenkomst is de <productbeschrijving hulp bij het huishouden> van toepassing. Een partij kan nooit een gecontracteerde aanbieder zijn als hij formeel heeft ingestemd met beide documenten.

Contractbeheer namens gemeenten
Het beheer van de contractdocumenten is door de gemeenten in handen gelegd van het Inkoopbureau Regio Rivierenland. Samen met een ambtelijke stuurgroep bewaakt het Inkoopbureau de contractuele bepalingen en legt eventuele wijzigingen in het contract volgens de vastgestelde procedures vast. Voor inhoudelijke afstemming over cliënten ligt de regierol bij de individuele gemeenten.

Nieuwe partijen
Uit de overeenkomsten blijkt dat nieuwe partijen onder voorwaarden toe kunnen treden. Wilt u na het doorlezen van de documenten als zorgaanbieder toetreden, neem dan contact op met de regionale contractbeheerder via het e-mailadres inkoopbureau@regiorivierenland.nl of telefonisch via 0344 638 575. Voor de beeldvorming willen wij wel meegeven dat met nieuwe partijen niet zal worden onderhandeld over de inhoud van de overeenkomsten en dat voor elke aanbieder de verplichting geldt om in het hele gecontracteerde gebied van de 10 gemeenten in de regio Rivierenland zorg te leveren indien een cliënt dat wenst. Voor de hele regio Rivierenland is 1 producttarief HH1 en 1 producttarief HH2 gecontracteerd. De hoogte van deze tarieven wordt niet aan anderen dan de contractpartij kenbaar gemaakt dan wel aan partijen die deze informatie voor een aangewezen landelijke taak  nodig hebben (bijvoorbeeld het CAK).