Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Overlegtafels

Wat is een overlegtafel?
De gemeenten in Regio Rivierenland willen aan de overlegtafel in gesprek met zorgaanbieders over thema's die actueel zijn en waar (door)ontwikkeling mogelijk is om de hulp aan onze inwoners te verbeteren. Er wordt komend jaar vier keer een overlegtafel georganiseerd, over zowel Wmo- als jeugdgerelateerde thema's. Deze vinden plaats 26 maart, 18 juni, 24 september en 17 december. De overlegtafel wordt opgesplitst in een fysieke overlegtafel en een digitale overlegtafel.

Fysieke overlegtafel
Voor het overleg aan de fysieke overlegtafel zullen we per keer maximaal 12 aanbieders uitnodigen, verdeeld over grote, middelgrote en kleine aanbieders. De overlegtafel wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter en van de bijeenkomsten worden notulen opgesteld. Als het thema bekend is dat wordt besproken aan de overlegtafel, wordt u hierover geïnformeerd en kunt u ons kenbaar maken of u geïnteresseerd bent in het aansluiten. Vervolgens wordt een keuze gemaakt over de uit te nodigen aanbieders. Deze keuze en afweging worden gepubliceerd op deze website.

Digitale overlegtafel
Omdat er veel meer aanbieders zijn gecontracteerd dan er plaatsen zijn aan de overlegtafel en we wel iedereen de gelegenheid willen bieden 'mee te praten', wordt er tevens een digitaal platform ingericht waar alle aanbieders hun visie en reacties kunnen delen. Uw reactie op een thema of notulen van het overleg, kunt u mailen aan overlegtafel@regiorivierenland.nl. Wij zorgen ervoor dat uw reactie wordt gedeeld op de website bij de betreffende overlegtafel.

Thema's
Graag horen we van u of u bepaalde thema's zou willen bespreken, met een beschrijving van het knelpunt of verbetermogelijkheden die u ziet en een toelichting waarom het bespreken van dit thema aan de overlegtafel volgens u verder bijdraagt aan de transformatie. Deze suggesties worden verzameld, waaruit vervolgens een keuze wordt gemaakt per overlegtafel. Uw suggesties kunt u mailen aan overlegtafel@regiorivierenland.nl.