Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Overlegtafels

Wat is een overlegtafel?
We willen graag met u aan de overlegtafel in gesprek over thema's die actueel zijn en waar (door)ontwikkeling mogelijk is om de hulp aan onze inwoners te verbeteren. Er wordt komend jaar vier keer een overlegtafel georganiseerd, over zowel Wmo- als jeugdgerelateerde thema's. Deze vinden naar verwachting plaats in maart, juni, september en december. De overlegtafel wordt opgesplitst in een fysieke overlegtafel en een digitale overlegtafel.

Fysieke overlegtafel
Voor het overleg aan de fysieke overlegtafel zullen we per keer ongeveer 12 aanbieders uitnodigen, verdeeld over grote, middelgrote en kleine aanbieders (op basis van cliëntaantallen). De overlegtafel wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter en van de bijeenkomsten worden notulen opgesteld. Als het thema bekend is dat wordt besproken aan de overlegtafel, wordt u hierover geïnformeerd en kunt u ons kenbaar maken of u geïnteresseerd bent in het aansluiten. Vervolgens wordt een keuze gemaakt over de uit te nodigen aanbieders. Deze keuze en afweging worden gepubliceerd op onze website.

Digitale overlegtafel
Omdat er veel meer aanbieders zijn gecontracteerd dan er plaatsen zijn aan de overlegtafel en we wel iedereen de gelegenheid willen bieden 'mee te praten', wordt er tevens een digitaal platform ingericht waar alle aanbieders hun visie, reacties etcetera kunnen delen. Dit krijgt nader vorm op deze website.

Website
Op deze website wordt komend jaar alle informatie gedeeld die relevant is voor de overlegtafel. Op dit moment wordt achter de schermen hard gewerkt aan de site. Zodra deze weer helemaal actueel is wordt u hierover geïnformeerd en kunt u daar alle informatie terug vinden.

Thema's
Halverwege januari wordt het thema bepaald voor de eerste overlegtafel. Graag horen we van u of u bepaalde thema's zou willen bespreken, met een beschrijving van het knelpunt of verbetermogelijkheden die u ziet en een toelichting waarom het bespreken van dit thema aan de overlegtafel volgens u verder bijdraagt aan de transformatie. Uw suggesties ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 9 januari as, per mail aan overlegtafel@regiorivierenland.nl.