Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

CasusregieDigitale overlegtafel
.
Omdat er veel meer aanbieders zijn gecontracteerd dan er plaatsen zijn aan de overlegtafel en we wel iedereen de gelegenheid willen bieden 'mee te praten', wordt er tevens een digitaal platform ingericht waar alle aanbieders hun visie en reacties kunnen delen. Uw reactie op een thema of notulen van het overleg, kunt u mailen aan overlegtafel@regiorivierenland.nl. Wij zorgen ervoor dat uw reactie hier wordt gedeeld.

Reacties