Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Gebiedsteams Regio Rivierenland

Meer zelf kunnen, door inwoners in buurten en wijken bij elkaar te brengen: dat is het idee achter een meer zelfredzame samenleving. Samen in de buurt en in de wijk antwoorden vinden op de vragen die er zijn.

Deze manier van samenleven vraagt een andere werkwijze van gemeente en aanbieders op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Om dichtbij te kunnen zijn, richten gemeenten gebieds- of netwerkgebonden teams in waar een netwerk van specialisten aan verbonden is. Stuk voor stuk zijn dit teams met professionals waar mensen makkelijk terecht kunnen met lichte vragen tot zware problemen. Qua deskundigheid zijn deze wijkteams breed van samenstelling. Naast de medische kant zijn ook de sectoren welzijn en zorg vertegenwoordigd.
 
De teams en netwerkspecialisten zijn de oren en ogen binnen wijk of buurt en bepalen de toegang tot de verschillende voorzieningen. Ze zorgen voor de eerste hulp en kijken of er nog aanvullende ondersteuning nodig is en vanuit welke hoek die moet komen.

De gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe gaan hun zorg aan de inwoner aanbieden in de vorm van gebiedsteams en de gemeente West Maas en Waal in de vorm van een netwerkorganisatie. De gebiedsteams kennen in de diverse gemeenten verschillende benamingen, zoals onder andere Sociaal Wijkteam, Kernpunt, Wmo-team of Kernteam. 

Informatie gebiedsteams Regio Rivierenland

Gemeente Buren: Stib >

Gemeente Culemborg: Sociaal wijkteam Culemborg >

Gemeente Neder-Betuwe: Kernpunt Neder-Betuwe >

Gemeente Tiel: Wijkteams Jeugd >

Gemeente West-Betuwe: Team Sociaal >

Gemeente West Maas en Waal: Vraagwijzer West Maas en Waal >

Deelnemende gemeenten