Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Gebiedsteams Regio Rivierenland

Meer zelf kunnen, door inwoners in buurten en wijken bij elkaar te brengen: dat is het idee achter een meer zelfredzame samenleving. Samen in de buurt en in de wijk antwoorden vinden op de vragen die er zijn.

Deze manier van samenleven vraagt een andere werkwijze van gemeente en aanbieders op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Om dichtbij te kunnen zijn, richten gemeenten gebieds- of netwerkgebonden teams in waar een netwerk van specialisten aan verbonden is. Stuk voor stuk zijn dit teams met professionals waar mensen makkelijk terecht kunnen met lichte vragen tot zware problemen. Qua deskundigheid zijn deze wijkteams breed van samenstelling. Naast de medische kant zijn ook de sectoren welzijn en zorg vertegenwoordigd.
 
De teams en netwerkspecialisten zijn de oren en ogen binnen wijk of buurt en bepalen de toegang tot de verschillende voorzieningen. Ze zorgen voor de eerste hulp en kijken of er nog aanvullende ondersteuning nodig is en vanuit welke hoek die moet komen.

De gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe gaan hun zorg aan de inwoner aanbieden in de vorm van gebiedsteams en de gemeente West Maas en Waal in de vorm van een netwerkorganisatie. De gebiedsteams kennen in de diverse gemeenten verschillende benamingen, zoals onder andere Sociaal Wijkteam, Kernpunt, Wmo-team of Kernteam. 

  1. Klik hier voor een overzicht van de tien gemeenten met links naar de informatiepagina's van de gebiedsteams.


Afgeschermde informatie medewerkers gebiedsteams 

Voor medewerkers van de gebiedsteams is er op de website een apart afgeschermd gedeelte ingericht waar informatie wordt gepubliceerd die alleen bestemd is voor deze doelgroep, zoals de verslagen van de overleggen van gebiedsteamcoördinatoren, actuele prezi's vanuit de overleggen en werkdocumenten. Deze informatie is vertrouwelijk van aard en we verzoeken u dan ook hier zorgvuldig mee om de gaan. Om deze pagina's te kunnen bekijken dient u in te loggen. Alle coördinatoren van de gebiedsteams hebben de inloggegevens ontvangen. Vraag uw coördinator naar deze gegevens en geef deze niet door aan derden. 

Klik hier voor de afgeschermde informatie.

Animatie door gebiedsteams voor bestuurders

In november 2015 presenteerden de coördinatoren van de gebiedsteams van de samenwerkende gemeenten in regio Rivierenland hun visie op de ontwikkeling van de gebiedsteams aan de bestuurders van de gemeenten. Dit deden zij in de vorm van een animatie.

Klik hier voor de animatie >

Deelnemende gemeenten