Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Over sociaal domein Rivierenland

Sinds 1 januari 2015 heeft de landelijke overheid taken op het gebied van werk, zorg en welzijn overgeheveld naar de gemeenten.

De gemeenten in het Rivierengebied willen hun inwoners hierin maatwerk bieden, afgestemd op de lokale situatie. Bij dit maatwerk zijn de mogelijkheden en de behoeften van individuele inwoners het vertrekpunt. Beter helpen door dichtbij te zijn. Daardoor kunnen er makkelijker verbindingen gelegd worden. Het doel daarvan is een nieuw, eenvoudiger, efficiënter en goedkoper stelsel van zorg en een maatschappij waarin iedereen meedoet.  

Het domein Zorg & Welzijn

Zo lang mogelijk zelfstandig leven/wonen en ieder kind (jongere) laten opgroeien tot een volwassene die meedoet in de maatschappij. In een notendop zijn dit de twee hoofddoelen binnen het domein ‘Zorg & Welzijn'.
Gemeenten regelen voortaan alle jeugdzorg: van gezondheidszorg en opvoedondersteuning tot specialistische hulp en jeugdpsychiatrie. Ook de zorg bij kindermishandeling, voogdij en jeugdreclassering zijn inmiddels gemeentelijke taken. Daarnaast is de zorg voor ouderen, gehandicapten en mensen met psychiatrische beperkingen een verantwoordelijkheid van de gemeenten geworden.

Het domein Werk

Iedereen doet mee. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe Participatiewet. In deze wet zijn de Wet werk en bijstand, de Wet op de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) samengevoegd. Gemeenten moeten het bedrijfsleven inschakelen om mensen met een arbeidshandicap aan het werk te helpen. 
Sinds 1 januari is er in Rivierenland een nieuwe organisatie op het gebied van Werk & Inkomen actief: Werkzaak Rivierenland. Negen gemeenten in Rivierenland, LANDER werk & participatie, het Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR) en UWV hebben hun krachten in deze nieuwe organisatie gebundeld. Werkzaak Rivierenland is vanaf 1 januari 2016 de verbindende schakel tussen werkgevers en werkzoekenden in Rivierenland. 
U leest er alles over op hun website.

Rivierenland Kan Meer!

Deze website, een initiatief van de tien samenwerkende gemeenten in regio Rivierenland, geeft informatie en inspiratie over bovengenoemde taken van de gemeenten op het gebeid van Zorg & Welzijn.
De website is bestemd voor de medewerkers van de gemeenten en alle professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein in regio Rivierenland.

De tien gemeenten informeren hun inwoners via de eigen gemeentewebsite.

Relevante links

  1. VNG Communicatieplatform voor gemeenten;
  2. Gemeenten van de ToekomstBurenCulemborgNeder-BetuweWest Maas en WaalTielNeerijnenMaasdrielZaltbommelGeldermalsenLingewaal