Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Beschermingstafel

Aan de Beschermingstafel wordt in aanwezigheid van ouders en kinderen een besluit genomen over het wel of niet starten van een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. De wijkteams, de GI’s (JBG, WSG, LdH) of Veilig Thuis kunnen de Beschermingstafel inschakelen. Dit doen ze wanneer ze vastlopen in een casus of zich zorgen maken over de kinderen binnen een gezin. Doel: een veilige(re) opgroei- en opvoedtoekomst voor het kind.

De vaste deelnemers aan de Beschermingstafel zijn de voorzitter (onafhankelijk), secretaris, Raad voor de Kinderbescherming, een jeugdbeschermer en de verzoeker/indiener. Aan de Beschermingstafel wordt besproken of een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming nodig is, of dat dit nog voorkomen of uitgesteld kan worden door vrijwillige hulpverlening te continueren en/of in te zetten. Een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming kan leiden tot een verzoek om een rechterlijke uitspraak zoals een ondertoezichtstelling (OTS, gezinsvoogd) met eventueel een uithuisplaatsing. Het 'Verzoek tot Bespreking' met het veiligheidsplan, dat de hulpverlener al met het gezin heeft gemaakt, is leidend voor het gesprek aan tafel.
Heldere informatie voor cliënten over de beschermingstafel vind je in onze flyer. 

De bijeenkomst duurt ongeveer een uur en vindt plaats in het Veiligheidshuis Rivierenland. Bij vragen over de Beschermingstafel kunt u contact opnemen met de secretaris Marian Roelofs, via secretariaat@btrivierenland.nl of 06-53914929. Het format 'Verzoek tot Bespreking' vind je hier.