Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Beschermingstafel

Besprekingen aan de beschermingstafel
Aan de Beschermingstafel wordt in aanwezigheid van ouders en kinderen een besluit genomen over het wel of niet starten van een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. De wijkteams, de GI’s (JBG, WSG, LdH) of Veilig Thuis kunnen de Beschermingstafel inschakelen. Dit doen ze wanneer ze vastlopen in een casus of zich zorgen maken over de kinderen binnen een gezin, met als doel een veilige(re) opgroei- en opvoedtoekomst voor het kind. 

De vaste deelnemers aan de Beschermingstafel zijn de voorzitter (onafhankelijk), secretaris, Raad voor de Kinderbescherming, een jeugdbeschermer en de verzoeker/indiener. Aan de Beschermingstafel wordt besproken of een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming nodig is, of dat dit nog voorkomen of uitgesteld kan worden door vrijwillige hulpverlening te continueren en/of in te zetten. Een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming kan leiden tot een verzoek om een rechterlijke uitspraak zoals een ondertoezichtstelling (OTS, gezinsvoogd) met eventueel een uithuisplaatsing.
Het 'Verzoek tot Bespreking' met het veiligheidsplan, dat de hulpverlener al met het gezin heeft gemaakt, is leidend voor het gesprek aan tafel. Het format 'Verzoek tot Bespreking' vind je hier. Heldere informatie voor cliënten over de beschermingstafel vind je in onze flyer. Deze bespreking duurt ongeveer 1,5 uur. 

Toetsing
Het verzoek vanuit de Jeugdbescherming om een ondertoezichtstelling niet te verlengen, wordt sinds 2020 door de Raad voor de Kinderbescherming getoetst aan de Beschermingstafel. Doordat de toetsingen plaatsvinden aan de Beschermingstafel, wordt de afronding van het gedwongen kader in gezamenlijkheid met elkaar besproken. Een toetsing duurt ongeveer een uur, en naast de voorzitter en de Raad voor de Kinderbescherming worden de betrokken jeugdbeschermer, ouders en jeugdigen van 12 jaar en ouder, de betreffende gemeente en eventuele betrokken hulpverlening uitgenodigd om deel te nemen. Het formulier voor de aanvraag van een 'Toetsing einde OTS aan tafel' vind je hier. 

Algemeen
De bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis West Maas en Waal in Beneden Leeuwen. Bij vragen over de Beschermingstafel kunt u contact opnemen met de secretaris Marian Roelofs, via secretariaat@btrivierenland.nl of 06-53914929.