Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Over Team Wmo-Jeugd Regio Rivierenland

Vanaf 1 april 2018 ondersteunt Team Wmo-Jeugd van Regio Rivierenland zes regiogemeenten in de taakuitvoering op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp. Dit zijn de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal. Deze samenwerking is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en heeft als doel om te werken aan een betere kwaliteit voor de cliënt en efficiëntere werkwijzen voor de zorgaanbieders en gemeenten. Rivierenlandkanmeer.nl is bestemd voor de medewerkers van de gemeenten en alle professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein in de regio Rivierenland.

De deelnemende gemeenten informeren hun inwoners via de eigen gemeentelijke website.

Teamleden

Janneke Hakkert
Directeur-secretaris Regio Rivierenland

Matthijs van Doorn
Strategisch beleidsadviseur Wmo

Maaike Baggerman
Strategisch beleidsadviseur Jeugd

Stevianne Groeneveld
Data Analist

Peter Schieven
Data Analist

Reitse Keizer
Inkoopadviseur AI

Roelof Jan Dekens
Inkoper/contractmanager jeugdbegeleiding

Barbara van Beuningen
Contractmanager Wmo

Marijke de Ruijter
Contractbeheerder

Iwan Went
Voorzitter Beschermingstafel

Marian Roelofs
Secretaris Beschermingstafel