Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Regionaal Expertteam (RET)

Het Regionaal Expert Team (RET) is een overleg met experts vanuit verschillende jeugdzorgaanbieders. De bedoeling van een expertteam is dat voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders, op korte termijn passende hulp wordt georganiseerd. Voor ouders/verzorgers maakten we deze flyer over het RET. 

Het RET richt zich op alle complexe vragen waarin verwijzers zoeken naar passende hulp. Een casus kan aangemeld worden, zodat je gebruik kan maken van de expertise van het RET. De experts denken met je mee zodat we samen komen tot een passende oplossing. Hierbij is het doel om nog beter en sneller passende maatwerkoplossingen te vinden voor kinderen, jongeren en hun gezinnen.
Het RET bestaat uit vaste deelnemers, die elke 2 weken bij elkaar komen. 
Voor iedere bijeenkomst van het RET kunnen ook deelnemers vanuit de flexibele schil en casus-specifieke partijen worden uitgenodigd.

Het RET heeft 4 functies:
1. Consultatie en advies
Een regionaal expertteam kan door zowel een professional als een ouder of kind om advies gevraagd worden rondom een complexe zorgvraag.

2. Procesregie voeren en oplossingen zoeken voor complexe, vastgelopen casuïstiek
Complexe zorgvragen die zijn vastgelopen op de inhoud (niemand weet wat de oplossing is) of op de samenwerking tussen partijen kunnen worden losgetrokken door het regionaal expertteam.

3. Signalering en adviseren
Het expertteam maakt periodiek een analyse van de aangedragen en opgepakte complexe zorgvragen. Deze rapportage gaat in op gesignaleerde ontwikkelingen en knelpunten. De ontwikkelingen en knelpunten worden voorzien van een advies.

4. Leren van complexe zorgvragen
De opgepakte complexe zorgvragen worden met enige regelmaat geëvalueerd. Deze evaluaties zijn gericht op het bespreken van zowel de samenwerking als de inhoudelijke knelpunten/oplossingen. De uitkomsten van deze evaluaties worden vervolgens vertaald naar adviezen richting de moederorganisatie van de betrokken melders en hulpverleners.

Casus aanmelden
Je kunt op elk moment een casus aanmelden. De voorzitter van het RET doet dan een eerste screening om te kijken of de casus op de juiste plek is beland. Afhankelijk van de vraag en inhoud wordt de casus geagendeerd voor het eerstvolgende beschikbare RET-overleg. De deadline voor het aanmelden van een casus via het aanmeldformulier is een week voorafgaand aan het RET-overleg en kan middels een digitale aanmelding via dit aanmeldformulier. Het ingevulde formulier kun je mailen naar het RET: ret@regiorivierenland.nl. Doe dit altijd via een beveiligde mail (Zorgmail, ZIVVER, etc.). In deze brief lees je meer over de landelijke  monitor waar we aan meedoen. 

Het is mogelijk om tussentijds met het RET contact op te nemen. De voorzitter Jantien Jongepier is beschikbaar om samen na te denken over een casus. Je kunt een e-mail sturen naar ret@regiorivierenland.nl of bellen met de voorzitter via het nummer: 06-24080211.

Het overleg duurt ongeveer een uur en vindt eens in de 2 weken op de dinsdagmiddag plaats op het kantoor van Regio Rivierenland in Tiel. Bij vragen over het RET kunt u contact opnemen met de secretaris via ret@regiorivierenland.nl.

ContactgegevensEen casus aanmelden kan door het aanmeldformulier te mailen naar ret@regiorivierenland.nl. Voor tussentijds overleg kun je bellen met de voorzitter via het nummer: 06-24080211 of mailen via ret@regiorivierenland.nl.