Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

BonVie is een levendig wijksteunpunt

BonVie is een bijzonder en eigentijds woonproject in de nieuwbouwwijk Parijsch in Culemborg, waarin verschillende aspecten van ontmoeten, activiteiten en zorg voor alle leeftijden zijn geïntegreerd. Eind 2008 is BonVie geopend en kreeg 'het goede leven' daadwerkelijk de ruimte. Niet alleen voor de bewoners van de appartementen binnen het complex, maar voor de hele wijk en heel Culemborg is een breed scala aan zorg- en welzijnsfaciliteiten beschikbaar in het wijksteunpunt BonVie.

Wat gebeurt er?

Sinds de opening weten mensen het wijksteunpunt goed te vinden. Verschillende clubs, zoals de tekenclub, een leesgroep, de biljart- en sjoelclub organiseren hun activiteiten in BonVie. Verder zijn er ruimten voor het Centrum voor Jeugd en Gezin, logopedie, fysiotherapie, Syndion, Topkamer en dagverzorging voor ouderen. Activiteiten van ElkWelzijn vinden ook in BonVie plaats. Plaats van handeling is vaak ‘De Ontmoeting’, de eetgelegenheid die in BonVie als het middelpunt fungeert. Ook hier is sprake van een grote groep vrijwilligers die veel werk verzet en er lopen geregeld stagiaires van de twee scholen voor voortgezet onderwijs in Culemborg. En er zijn cliënten van Syndion die hier meehelpen en leren over het horecavak. Die verschillende mensen maken BonVie tot een levendig wijksteunpunt.

Hoe heeft de gemeente geholpen?

De zorg- en welzijnsorganisaties vormen gezamenlijk het wijkservicepunt, dat producten en diensten levert die aansluiten op de vragen uit de markt. In het wooncomplex is de zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking op individuele maat gesneden. De verschillende zorg- en welzijnsvoorzieningen blijken ieder afzonderlijk in een grote behoefte te voorzien. De Stichting Wijksteunpunt BonVie beheert de gemeenschappelijke ruimten, bewaakt het totaalconcept en initieert of stimuleert de ontwikkeling daarvan.