Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Met Eigen Kracht verder komen

Bij opvoedproblemen, eenzaamheid, als er schulden zijn of bijvoorbeeld bij overbelaste mantelzorgers: met een Eigen Kracht-conferentie organiseer en mobiliseer je je eigen netwerk om de problemen aan te pakken.

Wat gebeurt er?

Familie, vrienden, kennissen en hun hulpvragende relatie (de klant) maken een gezamenlijk plan voor de aanpak van de problemen. Een Eigen Krachtcoördinator bereidt de bijeenkomst voor. Deze benadert zoveel mogelijk familie, vrienden en kennissen. De coördinator bereidt iedere deelnemer voor op één gezamenlijke bijeenkomst.

De bijeenkomst bestaat uit drie delen:

  • De situatie schetsen en de problemen benoemen. De hulpverleners geven informatie over de mogelijkheden die er zijn om professionele hulp te krijgen. 
  • Een besloten deel met alleen de klant en zijn familie, vrienden en kennissen. Zij maken een gezamenlijk plan. Gemiddeld worden per plan op vier gebieden concrete afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over opvoeding, financiën, vrijetijds-besteding, huishouden, sociale contacten en arbeid. 
  • Uitvoeringsafspraken maken

Hoe heeft de gemeente geholpen?

Een Eigen-Kracht bijeenkomst organiseren is zeker niet gratis. De gemeente kan helpen door op individueel of buurtniveau een Eigen-Kracht conferentie te betalen. Check de mogelijkheden hiervoor vooraf bij je eigen gemeente.

Meer informatie: www.eigen-kracht.nl