Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Jongere regisseert eigen netwerkkracht

Om jongeren weer goed hun draai te laten vinden in de maatschappij, ontbreekt een goede begeleiding na vertrek uit een jeugdzorginstelling. Hierdoor kunnen jongeren opnieuw in de problemen raken. Gemeente Buren besloot samen met de andere gemeenten in de regio Rivierenland de overdracht van intensieve zorg naar ondersteuning dichtbij huis te verbeteren. Uniek aan deze aanpak is dat deze werkwijze is ontwikkeld door jongeren die ervaring met jeugdzorg hebben. Alles begint met een ‘netwerkplan’.

Wat gebeurt er?

Centraal in de ondersteuning na jeugdzorg staat de jongere en zijn of haar netwerkplan. Dit doet hij met zijn eigen netwerk: vrienden, familie, kennissen, maar ook hulpverleners waar de jongere een goede band mee heeft. De jongere bepaalt zelf wie hij er verder nog bij wil betrekken. Hierdoor is de jongere eigenaar van het plan en voert hier zelf de regie over uit. Het gaat er immers om dat met en voor hem of haar ondersteuning wordt georganiseerd, zodat hij een toekomst kan opbouwen. Het belangrijkste is, dat het plan een plan is van de jongere zelf. Niet hulpverleners die bedenken wat goed is voor een jongere: zélf nadenken over hoe hij of zij het leven voor zich ziet. Hij kan hierbij ondersteuning krijgen van zijn of haar vrijwillige coach. Ook kan professionele hulp onderdeel uitmaken van het plan, maar dat hoeft niet.

Hoe heeft de gemeente geholpen?

Een aantal gemeenten uit het Rivierenland heeft deze aanpak samen met jongeren ontwikkeld om op deze manier de overdracht van intensieve zorg naar ondersteuning dichtbij huis te verbeteren.