Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Lienden leert Lienden slimmer worden

Stichting Lienden leert Lienden (LlL) heeft de ambitie de leefbaarheid en saamhorigheid in Lienden en omstreken te verbeteren. LlL doet dit door een Liendenaar een groepje andere Liendenaren iets te leren over een onderwerp waar hij of zij verstand van heeft. Hiermee krijgen inwoners de kans zich op een laagdrempelige manier verder te ontwikkelen.

Wat gebeurt er?

Het aanbod varieert van een cursus Engels of een excursie naar de stuwen bij Maurik tot sollicitatietrainingen en een opleiding auto-onderhoud. Maar er zijn ook creatieve cursussen zoals kookworkshops en bloemschikken. LlL is een van de initiatieven die is voortgekomen uit het leefbaarheidsproject ‘Lang en gelukkig in Lienden’, een co-creatie van de gemeente Buren, Vereniging Kleine Kernen en het dorp Lienden. Een leefbaarheidsproject heeft als doel tot een agenda te komen met activiteiten die de leefbaarheid in een dorp vergroten. Activiteiten die door bewoners voor bewoners worden georganiseerd.

Hoe heeft de gemeente geholpen?Om de boel op de rit te krijgen heeft de gemeente de stichting LIL een financieel duwtje in de rug gegeven.

Voor meer info: www.liendenleertlienden.nl