Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Maasdriel inspireert

In de gemeente Maasdriel zijn veel voorbeelden te vinden van initiatieven hoe mensen elkaar belangeloos helpen, hoe inwoners zelfredzamer worden en wat vrijwilligers in deze gemeente allemaal kunnen realiseren voor inwoners.  

Wat gebeurt er?

Aan het begin van 2014 namen acht inwoners van Heerewaarden in de gemeente Maasdriel het initiatief tot het oprichten van Burenhulp.
Onder het motto 'hulp als het even nodig is' bieden zij hulp aan inwoners van Heerewaarden die even een steuntje in de rug nodig hebben, maar die om wat voor reden dan ook geen beroep kunnen doen op familie, vrienden of organisaties. Deze hulp kan uit van alles bestaan, zoals kleine klusjes, of het doen van de boodschappen. Maar ook het brengen en halen van mensen die slecht ter been zijn naar arts, fysiotherapeut of bibliotheek, het helpen bij het invullen van ingewikkelde formulieren of het aanvragen van extra hulpmiddelen valt onder de noemer Burenhulp.
Bekijk hier het filmpje over de burenhulp.

Daarnaast zie je hier nog twee filmpjes met inspirerende voorbeelden! Het ene filmpje gaat over de vrijwilligers van de Maasdrielse Ouderenbond KBO. Deze vrijwilligers verzorgen oudereneducatie op het gebied van ICT.
Het tweede filmpje gaat over de Ontmoetingstuin in Ammerzoden. Daar nemen inwoners van Ammerzoden en vrijwilligers het initiatief om in hun dorp een centrale ontmoetingstuin te realiseren.  

Hoe heeft de gemeente geholpen?

De gemeente heeft met ingang van 1 januari nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en werk gekregen. Daarbij is het niet meer vanzelfsprekend dat inwoners voor hulp en ondersteuning direct hulp van de gemeente krijgen. Familieleden, vrienden, buurtgenoten en verenigingen zullen ook meer voor en met elkaar moeten doen. Goede voorbeelden inspireren, vandaar dat de gemeente heeft besloten deze voorbeelden breed te verspreiden.

Na het initiatief van de burenhulp in Heerwaarden, besloot de gemeente Maasdriel dan ook eind 2014 een oproep te doen om dit soort initiatieven van maatschappelijk meedoen te melden. De gemeente koos daarna een aantal initiatieven uit om te laten verfilmen. De eerste twee filmpjes die daaruit voortkwamen zijn de filmpjes over de Ouderenbond en de Ontmoetingstuin. De gemeente wil met de filmpjes inwoners en organisaties inspireren om actief mee te doen in onze samenleving.