Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Mantelpunt Kerk-Avezaath verbindt vragers en bieders

Sinds oktober 2013 heeft Kerk-Avezaath een Mantelpunt. Hier brengen vrijwillige coördinatoren hulpvragers en (vrijwillige) hulpbieders met elkaar in contact.

Wat gebeurt er?

Het Mantelpunt is een initiatief van de bewonersvereniging Kerk-Avezaath. Volgens voorzitter Wim van der Hoorn van de werkgroep Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) waren inwoners al langere tijd bezig met de overname van rijkstaken door de gemeente en de impact hiervan op de inwoners van zijn dorp. Samen met de gemeente, STMR (Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland) en Welzijn Buren is zijn werkgroep gaan nadenken over mogelijke oplossingen en kansen.

Hoe heeft de gemeente geholpen?

De bewonersvereniging heeft het initiatief genomen voor het Mantelpunt. Een beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling heeft de bewonersvereniging op weg geholpen, onder meer door ze in contact te brengen met STMR. STMR biedt het Mantelpunt een aantal uur per week professionele ondersteuning. Ook heeft hij ze gewezen op diverse financieringsmogelijkheden.

Meer info: www.bewonersverenigingkerkavezaath.nl