Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Dagbesteding

Goed welzijn voorkomt zorg. In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning van inwoners, zodat die zoveel mogelijk zelfstandig zijn en kunnen meedoen. Hiervoor heeft de gemeente verschillende vormen van ondersteuning beschikbaar zoals begeleiding, dagbesteding, individuele basishulp en specialistische hulp.

Individuele begeleiding wordt ingezet voor onder andere woonbegeleiding of thuisbegeleiding. Onder begeleiding voor groepen vallen onder andere dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en dagopvang voor ouderen. Het doel van begeleiding is het bevorderen, behoud of compenseren van zelfredzaamheid van mensen met een beperking.

Iedereen die in aanmerking wil komen voor begeleiding kan zich wenden tot de gemeente. Een medewerker van de gemeente maakt aan de hand van een zogenoemd keukentafelgesprek een inschatting in hoeverre de aanvrager van begeleiding in staat is om deel te nemen aan wijk- en buurtactiviteiten, eventueel met hulp van partner, mantelzorger, familie, buren, kennissen, etc. Als een oplossing in het eigen netwerk van de aanvrager niet lukt, dan kan de gemeentemedewerker overwegen om specialistische zorg in te kopen bij een zorgaanbieder.

Vanaf 2015 wil de gemeente er extra goed voor zorgen dat bijvoorbeeld dagbesteding goed aansluit bij andere zorg die inwoners krijgen. Dat betekent onder meer dat dagbesteding onderdeel wordt van een compleet en goed afgestemd ondersteuningsplan. De gemeente streeft naar één plan per aanvrager, die daarvoor bij één persoon (of loket) terecht kan.

Een andere belangrijke verandering vanaf 2015 is dat dagbesteding veel beter gaat aansluiten op werk. Voor wie kan meedoen op de werkvloer wordt doorstromen van dagbesteding naar werk (veel) eenvoudiger. Doordat meer vanuit één plan wordt gewerkt kan er ook beter gereageerd worden als er sprake is van terugval en mensen tijdelijk meer begeleiding nodig hebben of minder aankunnen.

Het toekomstig aanbod voor alle mensen die kunnen meedoen op een werkvloer is te verdelen in drie categorieën:

- gespecialiseerde dagbesteding
- arbeidsmatige dagbesteding (ondersteunend werk)
- begeleid aan het werk (werken met ondersteuning)

Meer informatie vind je op de site van je gemeente.

BurenCulemborgNeder-BetuweWest Maas en WaalTielNeerijnenMaasdrielZaltbommelGeldermalsenLingewaal