Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Contractmanagers

ContractmanagersFemke Knops 
werkt als contractmanager voor de acht gemeenten van regio Rivierenland en is aanspreekpunt voor alle gecontracteerde zorgaanbieders van de Raamovereenkomst 2016 ‘Zorg in het kader van Wmo 2015 en Jeugdwet’ (Zaltbommel: alleen residentiële zorg).
'Mijn doel is de zorg in Rivierenland beter maken. Dit doe ik door signalen van aanbieders, gebiedsteams en cliënten te verbinden. Ik voer gesprekken met de zorgaanbieders en stuur daarin op kwaliteit en beheersing van budgetten. Daarnaast ben ik regionaal aanspreekpunt voor de contracteigenaren bij de gemeenten. Hen informeer ik proactief over de inhoud van de contracten. Ook voor medewerkers van de gebiedsteams ben ik een bekend gezicht, ik denk mee over casuïstiek en informeer over de mogelijkheden binnen en buiten het contract.'
Femke is bereikbaar op alle werkdagen behalve woensdag via 06 - 55 36 84 24 en knops@regiorivierenland.nl