Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Marktconsultaties en bijeenkomsten

Het afgelopen jaar is de projectorganisatie namens de samenwerkende gemeenten Buren, Culemborg, Tiel, Neder–Betuwe, West Betuwe, West Maas en Waal op verschillende momenten in gesprek geweest met zorgaanbieders en gemeenten.

Op deze pagina vindt u de informatie over de bijeenkomsten en (concept)documenten die met zorgaanbieders gedeeld zijn terug, op volgorde in tijd.

 • 30 november 2021: Marktconsultatie Nieuwe zorglandschap 2023 (zie Presentatie van Albert van Grootel)
 • 7 december 2021: Marktconsultatie brainstormsessie pilots
 • 10 februari 2022: Bijeenkomst Tariefopbouw, bijbehorende documenten

                  Presentatie Bijeenkomst
                  Opname bijeenkomst

 • 10 maart 2022: Documenten gedeeld:

                  Eerste Nota van Antwoorden
                  Productenboek Jeugd Extramuraal concept
                  Productenboek WMO concept
                  Productenboek Jeugd Intramuraal concept
                  Toelichting op aanpassingen binnen Jeugd Intramuraal

 • 17 maart 2022: Bijeenkomst Tariefopbouw met Transitiepartners. Bijbehorende documenten
                  Presentatie Transitiepartners
                  Opname bijeenkomst
 • April 2022: Gesprekken met zorgaanbieders
 • 6 april 2022: Documenten gedeeld:

                  tweede Nota van Antwoorden
                  tariefsberekening (voorbeeld)
                  bijgewerkt overzicht van de concepttarieven
                  productbeschrijving ASH

  • 20 april 2022: Consultatie (concept) inkoopdocumenten
  • 16 mei 2022: Brede raadsbijeenkomst 16 mei
  • 27 mei 2022: Consultatie en bijeenkomst over kwaliteitscriteria en tarieven gezinshuizen (zie kwaliteitscriteria gezinshuizen met het bijbehorende tarief)
  • 9 juni 2022: Start aanbesteding Inkoop Wmo-Jeugd 2023 via Mercell source-to-contract. De gepubliceerde inkoopdocumenten zijn gepubliceerd op Mercell. 
  • 29 november 2022: Tijdens een digitale bijeenkomst gaven we een toelichting aan zorgaanbieders over de herstart van de aanbesteding Inkoop Wmo-Jeugd 2023 en het indienen van een inschrijving. Ook was er ruimte voor hen om vragen te stellen. Kijk hier de digitale bijeenkomst terug. 
  • 29 november 2022: gesprek met zorgaanbieders over de Regiovisie, bekijk ook het verslag.