Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Marktconsultaties

Namens de samenwerkende gemeenten van regio Rivierenland, Buren, Culemborg, Tiel, Neder–Betuwe, West Betuwe, West Maas en Waal, gaat de projectorganisatie op verschillende momenten in gesprek met zorgaanbieders en gemeenten. 

Terugblik marktconsultatie 7 december (brainstorm over pilots)

Ter voorbereiding kregen de ruim 60 deelnemers de volgende informatie over de brainstormtafels. De sessie startte met een plenaire presententatie van Albert van Grootel.

Vervolgens gingen we in vier brainstormtafels uit elkaar om na te denken over mogelijke pilots:

  • Brainstormtafel 1: Samenhangend ondersteuningsaanbod voor 70+ers (uitkomsten mentimeter)
  • Brainstormtafel 2: Hulp voor jongeren met meer dan één ondersteuningsbehoefte (korte notulen en uitkomsten mentimeter)
  • Brainstormtafel 3: Jongeren met complexe/zware problematiek (korte notulen en uitkomsten mentimeter)
  • Brainstormtafel 4: Vrije pitchtafel doorontwikkeling stelsel (korte notulen)


Terugblik marktconsultatie 30 november (nadenken over nieuwe zorglandschap 2023 voor Regio Rivierenland)

Na de opening van wethouder Sascha Baggerman volgde een Presentatie van Albert van Grootel. Vervolgens haalden we plenair informatie op via de Mentimeter. Daarna ging de groep (ongeveer 115 deelnemers) uit elkaar in gesprekstafels.