Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Pilots Inkoop 2023

Naast het inkoopspoor hebben we ook een pilotspoor, daarmee stimuleren we een andere manier van samenwerken tussen gemeenten en aanbieders. Op dit moment wordt er gewerkt aan vijf pilot-ideeën:

  1. Jeugdzorg intramuraal: Voorkomen dat jeugdigen onnodig lang in een verblijf zitten. Zie verslag.
  2. Product-arrangement zorgpaden ‘eetstoornissen bij jongeren’: Eerder signaleren dat er sprake is van een eetstoornis en aanbod creëren dat gericht is op preventie. Zie verslag.
  3. Wmo: Laagdrempelige mogelijkheden om aan activiteiten deel te nemen / onnodig zware indicaties maatwerkvoorziening terugdringen. Zie verslag.
  4. Jeugdzorg extramuraal: Aan de voorkant van het proces beter bepalen welke zorg nodig is, zodat aanbieders gezamenlijk een aanbod kunnen doen. Zie verslag.
  5. KDV+ / BSO+: Jeugdigen van 4 tot 12 jaar met een hulpvraag zoveel mogelijk op de reguliere KDV en BSO. Zie verslag.   

  De afgelopen tijd hebben we samen met aanbieders nagedacht over deze ideeën. Zodra de aanbestedingen gegund zijn, kunnen we deze pilots verder uitwerken met onze contractpartners.