Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Inloggen

Sommige informatie op deze website is alleen toegankelijk voor medewerkers van de deelnemende regiogemeenten en professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein in Regio Rivierenland. Om hier toegang tot te krijgen dient u hieronder in te loggen.

Meent u wel recht te hebben tot het afgesloten deel van de website, maar heeft u nog geen inlogggevens ontvangen? Stuur dan een mail met uw contactgegevens, organisatie, functie en de reden dat u toegang nodig heeft naar sociaaldomein@regiorivierenland.nl.

Over onsVanaf 1 april 2018 ondersteunt het Programmabureau Wmo-Jeugd van Regio Rivierenland acht regiogemeenten in de taakuitvoering op het gebied van de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp. Dit zijn de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal. Deze samenwerking leidt uiteindelijk tot een betere kwaliteit voor de cliënt en efficiëntere werkwijzen voor de zorgaanbieders en gemeenten.

Rivierenlandkanmeer.nl geeft informatie en inspiratie over de taken van de gemeenten op het gebied van Zorg & Welzijn en is bestemd voor de medewerkers van de gemeenten en alle professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein in de regio Rivierenland. De deelnemende gemeenten informeren hun inwoners via de eigen gemeentewebsite.