Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Agenda

Over onsVanaf 1 april 2018 ondersteunt Team Wmo-Jeugd van Regio Rivierenland zes regiogemeenten in de taakuitvoering op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp. Dit zijn de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal. Deze samenwerking is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en heeft als doel om te werken aan een betere kwaliteit voor de cliënt en efficiëntere werkwijzen voor de zorgaanbieders en gemeenten.

Rivierenlandkanmeer.nl is bestemd voor de medewerkers van de gemeenten en alle professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein in de regio Rivierenland. De deelnemende gemeenten informeren hun inwoners via de eigen gemeentelijke website.