Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Betere aansluiting jeugdhulp - voortgezet onderwijs

Opbrengst probleemanalyse
Een integrale aanpak zorgt ervoor dat er (vroeg)tijdig wordt gesignaleerd en dat er hulp geboden kan worden om de ontwikkeling van de jongere te bevorderen. Zowel onderwijs als de wijkteams werken hier dagelijks hard aan en erkennen het belang van een integrale aanpak. In Regio Rivierenland is er behoefte aan het versterken van de integrale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp (sociale wijkteams).

Beoogd maatschappelijk resultaat
Er is een betere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Er wordt van elkaars expertise gebruik gemaakt en vroegtijdig hulp geboden. Hierdoor krijgt de jongere de juiste hulp en wordt een grotere zorgvraag voorkomen. De zelfstandigheid van jongeren is vergroot en ze kunnen zo optimaal mogelijk functioneren binnen school en de maatschappij.

Hoe pakken we dit aan?
Zowel in het onderwijs, als in de jeugdhulp wordt veel hulp geboden aan jongeren. In de dagelijkse praktijk sluit dit nog niet altijd goed op elkaar aan en kan er meer gebruik worden gemaakt van elkaars expertise. We versterken de verbinding tussen het passend onderwijs en de jeugdwet door o.a. in te zetten op het faciliteren van mankracht of andere middelen. Met de scholen en de sociale wijkteams stellen we een gezamenlijke opdracht op en gaan we aan de slag. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten om elkaar beter te leren kennen en om van elkaar te leren.

Actie!
In februari zijn de eerste startbijeenkomsten tussen onderwijs en de lokale teams in Neder-Betuwe en Zaltbommel. Hierna formuleren we een samenwerkingsopdracht. In het tweede kwartaal starten we met de uitvoering hiervan.