Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Toekomstgericht werken

Opbrengst probleemanalyse
Toekomstgericht werken vinden professionals belangrijk, maar staat niet altijd op het vizier (door werkdruk, onbekendheid, e.d.). Ook wordt niet vanzelfsprekend naar alle leefdomeinen gekeken. Een methode of tool zou hierbij kunnen helpen.

Jongeren hebben behoefte aan een coach, iemand die hen helpt hun vragen te ontdekken en scherp te krijgen. Dit is een coach die verstand heeft van verschillende leefdomeinen en die naast de jongeren kan gaan staan en actief naar hen toe gaat om zwaardere hulpvragen te voorkomen. Zij ervaren op dit gebied weinig aanbod.

Beoogd maatschappelijk resultaat
In een vroegtijdig stadium bespreken professionals samen met de jongere wat er op een later moment nodig is en wat hij wil als hij richting jongvolwassenheid gaat. Hiervoor wordt samen een plan gemaakt, een grotere hulpvraag voorkomen en wordt ingezet op de zelfredzaamheid van jongeren. Toekomstgericht werken, wordt een manier van denken en professionals rondom jongeren passen deze methode toe.

Hoe pakken we dit aan?
De behoefte van professionals brengen we concreet in kaart als het gaat om tools of methodiek rondom Toekomstgericht werken. Hiermee gaan we vervolgens samen aan de slag met professionals om hier invulling aan te geven. Voor jongeren worden er toekomstcoaches ingezet. Deze toekomstcoaches zijn jongerenwerkers, die niet alleen bekend zijn met de doelgroep maar ook met de werkwijze van de gemeenten en de lokale situatie. Deze toekomstcoach gaat actief aan de slag met deze nieuwe opdracht; het opstellen van toekomstplannen, het coachen van individuele jongeren en is ook ambassadeur van Toekomstgericht werken.

Actie!
In het eerste kwartaal van 2020 zijn de eerste toekomstcoaches gestart in de gemeenten Tiel, Buren, Maasdriel, West Maas en Waal en Culemborg. In het tweede kwartaal gaan we met professionals aan de slag met de doorontwikkeling van de methode en tool.

Meer weten over de werkwijze van de toekomstcoaches? Kijk op de toekomstcoaches website