Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Hulp bij het Huishouden (Wmo)

Sinds een aantal jaren zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wmo-voorziening Hulp bij het Huishouden (HH).

Inwoners die behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van Hulp bij het Huishouden kunnen contact opnemen met hun eigen gemeente. In een gesprek zal de consulent van de gemeente of een medewerker van een gebiedsteam samen met de inwoner bepalen of hij/zij in aanmerking komt voor deze voorziening.

Daarbij wordt ook gekeken of er zorg vanuit de eigen omgeving ingezet kan worden en of de inwoner  in staat is om nog zelf regie uit te voeren over wat er moet gebeuren. Als blijkt dat de inwoner in aanmerking komt voor de voorziening Hulp bij het Huishouden, dan wordt dit vastgelegd in een indicatie waarmee de inwoner aangemeld wordt bij een gecontracteerde zorgaanbieder. De gecontracteerde zorgaanbieder vult vervolgens samen met de inwoner  in welke hulp er nodig is en geleverd gaat worden.

Gecontracteerde zorgaanbieders in regio Rivierenland

De onderstaande zorgaanbieders zijn gecontracteerd (peildatum 1 januari 2019):
Acare, Actief Zorg, Agathos, Axxicom, BetuweZorg, Burgerzorg, Helpgewoon Thuiszorg Westmaas en Waal, Privazorg, STMG Hulp bij het Huishouden, RST Zorgverleners, Maatzorg, Vérian, T-Zorg, Wittenbergzorg, Zorgcentrum 't Anker, Zorggroep Maas & Waal, Zorg op Maat Thuis B.V.

Persoonsgebonden budget

Als een inwoner dat wil, kan er naast zorg in natura (ZIN) ook gekozen worden voor een persoonsgebonden budget (PGB). Daarmee kan een inwoner zelf de zorg inkopen. De spelregels hiervoor zijn per gemeente iets verschillend. We adviseren de inwoner om hierover met de eigen gemeente in gesprek te gaan als hij/zij hier gebruik van wil maken.

Basisinformatie voor zorgaanbieders

De overeenkomsten zijn door middel van de procedure 'bestuurlijk aanbesteden' tot stand gekomen. De partijen hebben vervolgens met elkaar afspraken gemaakt die ze vast hebben gelegd in een tweetal overeenkomsten. De eerste overeenkomst is een voorwaarde om deel te mogen nemen en kan daarmee worden beschouwd als een kapstokovereenkomst. Deze Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsovereenkomst regelt hoe afspraken tot stand kunnen komen en op welke wijze overleg georganiseerd wordt. Daaronder is de voorzieningenovereenkomst Hulp bij het Huishouden gecontracteerd. Op deze voorzieningenovereenkomst is de productbeschrijving hulp bij het huishouden van toepassing. Een partij kan nooit een gecontracteerde aanbieder zijn als hij formeel heeft ingestemd met beide documenten.

Contractbeheer namens gemeenten

Het beheer van de contractdocumenten is door de gemeenten in handen gelegd van het Inkoopbureau Regio Rivierenland. Samen met een ambtelijke werkgroep bewaakt het Inkoopbureau de contractuele bepalingen en legt het eventuele wijzigingen in het contract volgens de vastgestelde procedures vast. Voor inhoudelijke afstemming over cliënten ligt de regierol bij de individuele gemeenten. Daarnaast vervult het Team Wmo /Jeugd van de Regio Rivierenland de rol van contractmanager en procesregisseur van het proces, zoals vermeld in de Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsovereenkomst.

Nieuwe partijen

De overeenkomsten geven ruimte aan nieuwe partijen om gedurende het jaar toe te treden. Uiteraard gelden hiervoor voorwaarden waaraan de aanbieder moet voldoen. Daarnaast hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • De inhoud van de overeenkomsten staat vast. Met nieuwe toetreders onderhandelen we niet over de inhoud van de overeenkomsten.
  • Aanbieders zijn, op verzoek van de inwoner, verplicht om in alle gemeenten van de regio ondersteuning te leveren.
  • Voor de hele Regio Rivierenland is 1 producttarief HH1 en 1 producttarief HH2 gecontracteerd. De hoogte van deze tarieven wordt niet aan anderen dan de contractpartij kenbaar gemaakt, dan wel aan partijen die deze informatie voor een aangewezen landelijke taak nodig hebben (bijvoorbeeld het CAK).