Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming

Ieder kind moet in veiligheid kunnen opgroeien en elke volwassene moet in veiligheid kunnen leven.

Met dat doel sloegen diverse partijen de handen ineen in de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. In de Verbeteragenda trekken de Gelderse jeugdhulpregio's samen op met Jeugdbeschermingsorganisaties, Veilig Thuis Organisaties en de Raad voor Kinderbescherming. Regio Rivierenland is uit naam van en in opdracht van de acht gemeenten in Rivierenland betrokken bij de Gelderse Verbeteragenda.

Directe aanleiding voor deze werkwijze was het kritische Inspectierapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'. De Inspectie legde allerlei problemen in de organisatie en uitvoering van de jeugdbescherming bloot. Na het rapport besloten de gemeenten in Gelderland tot een grootschalige aanpak. 

Belangrijke onderdelen van de Gelderse Verbeteragenda zijn:

Bouwstenen
De Gelderse Verbeteragenda bestaat uit 8 acht bouwstenen. In dit document kunt u hier veel meer over lezen. 

Aanmeldroutes
In Gelderland zijn er twee nieuwe aanmeldroutes die we gebruiken. In Rivierenland maken we gebruik van de 301-aanmeldroute

Aanmeldformulieren
Het nieuwe aanmeldformulier voor jeugdbeschermers en lokaal teammedewerkers bestaat uit twee delen. In deel 1 wordt een inhoudelijke beschrijving gegeven van de casus, zonder persoonsspecifieke gegevens. In deel 2 zijn deze persoonsspecifieke gegevens wel opgenomen. Wanneer het breed delen van persoon specifieke gegevens niet gerechtvaardigd is, wordt alleen deel 1 verzonden. Het uniform gebruik van 1 aanmeldformulier verlicht de administratieve lasten. 

Gelderse bepaling
De Gelderse bepaling jeugdhulp is in samenwerking tussen de vier gecertificeerde instellingen tot stand gekomen. deze vier elementen zijn onderdeel van de Gelderse bepaling jeugdhulp:  de vorm,  de duur, de omvang, de evaluatiemomenten. 

Op onze website vindt u ook meer informatie over:

Kijk ook op de website van de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming


Meer weten?U kunt in eerste instantie de beleidsmedewerker Jeugd of Zorg & Veiligheid van uw eigen gemeente raadplegen. Zo nodig verwijst hij of zij u door naar de personen van Regio Rivierenland die over verschillende bouwstenen gaan. Kijk ook op de algemene website: https://www.gvjb.nl/