Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming

Ieder kind moet in veiligheid kunnen opgroeien en elke volwassene moet in veiligheid kunnen leven.

Met dat doel sloegen diverse partijen de handen ineen in de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. In de Verbeteragenda trekken de Gelderse jeugdhulpregio's samen op met Jeugdbeschermingsorganisaties, Veilig Thuis Organisaties en de Raad voor Kinderbescherming. Regio Rivierenland is uit naam van en in opdracht van de acht gemeenten in Rivierenland betrokken bij de Gelderse Verbeteragenda.

Directe aanleiding voor deze werkwijze was het kritische Inspectierapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'. De Inspectie legde allerlei problemen in de organisatie en uitvoering van de jeugdbescherming bloot. Na het rapport besloten de gemeenten in Gelderland tot een grootschalige aanpak. 

Belangrijk onderdeel van de Gelderse Verbeteragenda zijn de acht onderstaande bouwstenen. In dit document kunt u hier veel meer over lezen. Op onze website vindt u ook meer informatie over:


Meer weten?U kunt in eerste instantie de beleidsmedewerker Jeugd of Zorg & Veiligheid van uw eigen gemeente raadplegen. Zo nodig verwijst hij of zij u door naar de personen van Regio Rivierenland die over verschillende bouwstenen gaan.