Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Hulp Bij Scheiden

Website Hulp Bij Scheiden Gelderland

Hulp Bij Scheiden Gelderland is een initiatief van de samenwerkende jeugdhulpregio's in Gelderland.

Op deze website vinden ouders, kinderen en professionals het beschikbare hulpaanbod in elke Gelderse gemeente. De belangen van de kinderen staan centraal, maar het aanbod richt zich ook op de ouders. De website geeft onder meer aan of het hulpaanbod vrij toegankelijk is of dat een verwijzing noodzakelijk is.

Omgangshuis Geldermalsen

Bij complexe (echt)scheidingen komt het voor dat een kind één ouder helemaal niet meer ziet, doordat ouders elkaar (nog) niet onder ogen willen of kunnen komen. Het doel van het Omgangshuis is dat elk kind met beide ouders contact kan hebben. Elk kind heeft het recht om zijn of haar ouders te zien. Dit is ook belangrijk voor de veilige hechting en de ontwikkeling van een kind.
Het Omgangshuis biedt een veilige, kindgerichte plaats waar het kind de niet-verzorgende ouder kan ontmoeten. Er zijn 2 aparte ingangen waardoor ouders elkaar niet tegenkomen. De kinderen worden door de begeleiders opgehaald op een aparte locatie en meegenomen naar de ontmoetingsruimte. In de ontmoetingsruimte verblijven meerdere ouders tegelijk (maximaal 4) om met hun kind(eren) contact te hebben en te spelen, altijd in aanwezigheid van de begeleiders. Het Omgangshuis is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar en alle ouders kunnen zich aanmelden. De locatie voor Regio Rivierenland bevindt zich in Geldermalsen. Meer informatie hierover vind je op hun website.