Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Informatie verantwoording Wmo en Jeugdwet 2021

Deze informatie is voor u van toepassing indien uw organisatie in 2021 een overeenkomst heeft gesloten voor zorg in het kader van de Wmo en/of Jeugdwet met één of meer van de zes samenwerkende gemeenten in de Regio Rivierenland (Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal). De gemeenten in de regio Rivierenland hanteren het landelijke accountantsprotocol voor de verantwoording en de controle van de geleverde zorg in 2021. Team Wmo/Jeugd van Regio Rivierenland coördineert het verantwoordings- en controletraject voor de zes regiogemeenten.

Wanneer levert u een controleverklaring aan?
Indien de totaal productie over 2021 (voor Wmo en Jeugdwet gezamenlijk) voor ten minste één van de zes regiogemeenten €50.000,- of meer is, dan laat u de productieverantwoordingen (voor zowel Wmo en Jeugdwet) van alle regiogemeenten door uw accountant voorzien van een controleverklaring. Indien de totaal productie over 2021 (voor Wmo en Jeugdwet gezamenlijk) voor alle regiogemeenten minder dan €50.000,- is, dan kunt u volstaan met het indienen van ondertekende productieverantwoordingen volgens de landelijke formats.

Het landelijk accountantsprotocol en model productieverantwoordingen zijn te vinden op deze website.

Planning
U bent verplicht te voldoen aan de gestelde termijnen voor het verantwoordingsproces, zoals ook opgenomen is in de werkafspraken.
  • Vóór 1 maart 2022 dient u de productieverantwoording aan te leveren via verantwoording@regiorivierenland.nl
  • Vóór 1 april 2022 dient u, indien van toepassing, de controleverklaring van uw accountant aan te leveren via verantwoording@regiorivierenland.nl.
Voor de verwerking van de documenten is het van belang dat de productieverantwoording aangeleverd wordt in zowel Excel als PDF-format.

Declaraties over 2021
Voor tijdige uitbetaling van uw declaraties, is het van belang dat u uw declaraties ook voor de vastgestelde deadlines indient.
  • Nieuwe declaraties over 2021 worden in behandeling genomen tot en met 31 januari 2022.
  • Hersteldeclaraties over 2021 worden in behandeling genomen tot en met 28 februari 2022. 
  • Declaraties over 2021 die na 1 maart 2022 worden ingediend, worden mogelijk niet direct door de gemeenten in behandeling genomen en of betaald.
Indien u over 2021 nog zaken mist, zoals bijvoorbeeld toewijzingen, dan willen wij u vragen zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de desbetreffende gemeente.

Vragen?
Heeft u vragen over het verantwoordings- en controletraject, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres verantwoording@regiorivierenland.nl.